Studie naar pioniers van de participatiesamenleving krijgt De la Court-Prijs voor onbezoldigd onderzoek

3 december 2014

Marcel Spierts krijgt dit jaar de De la Court-Prijs 2015 van de Koninklijke Nederlandse Akademie van Wetenschappen (KNAW) voor zijn proefschrift De stille krachten van de verzorgingsstaat, over de stormachtige ontwikkeling van de sociaal-culturele beroepen na de Tweede Wereldoorlog. De prijs, een bedrag van 7500 euro, is bedoeld voor onderzoek dat onbetaald en zelfstandig is verricht.

In zijn proefschrift beschrijft Spierts de opkomst van de sociaal-culturele beroepen, zoals jongerenwerkers, opbouwwerkers, en vormingswerkers in na-oorlogs Nederland. Hij laat zien hoe de politieke en culturele elite deze kersverse professionals opzadelde met torenhoge verwachtingen ten aanzien van modernisering en individuele ontplooiing, hoe in de jaren zestig en zeventig het werk radicaliseerde en in de decennia daarna de ontnuchtering en bezuiniging volgden. Maar Spierts laat ook zien dat sociaal-culturele professionals een onmisbare rol spelen bij het verleiden van burgers om hun bijdrage te leveren aan de participatiesamenleving. Daarmee staan deze ‘participatiepioniers’ weer in het hart van de maatschappelijke ontwikkelingen. Marcel Spierts heeft, aldus de jury, met deze studie naar een maatschappelijk relevant en fascinerend onderwerp op overtuigende wijze laten zien waarin het belang van de sociaal-culturele beroepen schuilt.

Marcel Spierts (1957) heeft een eigen bureau dat organisaties op het terrein van sociaal werk, educatie en cultuur helpt om de rol van sociale en publieke professionals beter te begrijpen en te benutten. Hij studeerde andragologie aan de UvA, en was docent en onderzoeker aan de Haagse Hogeschool en de Hogeschool van Amsterdam. Begin 2014 promoveerde hij aan de UvA op De stille krachten van de verzorgingsstaat. De precaire professionalisering van de sociaal-culturele beroepen, dat in een handelseditie verscheen bij Van Gennep.

De prijsuitreiking is op maandagmiddag 9 februari 2015 in het Trippenhuis in Amsterdam.

De la Court-Prijs wordt om de twee jaar uitgereikt voor wetenschappelijk onderzoek in de alfa- en gammawetenschappen dat onbetaald en zelfstandig is verricht. Hiermee zet de KNAW personen in de schijnwerpers die in hun vrije tijd en met eigen middelen een bijzondere wetenschappelijke prestatie leveren.