Subsidies van SURF Foundation voor instituten en afdeling KNAW

3 februari 2009

Drie instituten en een afdeling van het Bureau van de KNAW zijn betrokken bij een of meer innovatieprojecten die subsidie krijgen van de SURF Foundation. Het gaat om de Virtual Knowledge Studio (VKS), Data Archiving and Networked Services (DANS), het Internationaal Instituut voor Sociale Geschiedenis (IISG) en de afdeling Onderzoekinformatie.

In totaal kregen twaalf projecten samen 630 duizend euro subsidie.

DANS

DANS is betrokken bij maar liefst drie projecten: JALC, DatapluS en Veteran Tapes.

  • JALC staat voor 'Journal of Archaeology in the Low Countries; Verrijkte publicaties in de Nederlandse archeologie'. De archeologie kenmerkt zich door uitgebreide digitale documentatie van opgravingen. Hierin nemen niet-tekstuele elementen, zoals beeldmateriaal van opgravingen, geografische informatie, tabellen en grafieken een wezenlijke plaats in. Het gaat in dit project vooral om het daadwerkelijk presenteren van dit soort onderzoeksdata geïntegreerd in peer reviewed publicaties. DANS werkt in dit project samen met de Universiteit Leiden en de Universiteit van Amsterdam.
  • Binnen 'DatapluS - Repositories for Enhanced Survey Publications' gaan onderzoekers van DANS en de Universiteit van Tilburg twee zogenaamde subject portals bouwen met verrijkte publicaties die gebaseerd zijn op surveydata. De eerste portal is voor publicaties die gebaseerd zijn op data van de European Values Study (EVS) en de tweede voor publicaties die gebaseerd zijn op data van het Nationaal Kiezersonderzoek (NKO).
  • Ook het project 'Veteran Tapes' draait om het verrijken van publicaties op basis van multidisciplinair hergebruik van kwalitatieve onderzoeksbestanden. DANS, de Radboud Universiteit Nijmegen, de Vrije Universiteit Amsterdam en de Universiteit Utrecht gaan het concept verrijkte publicatie implementeren in een praktijksituatie en de uitkomsten evalueren. Daarnaast wil men onderzoeken hoe dit concept in de praktijk toepasbaar is en welke belemmeringen en mogelijkheden er zijn om in de toekomst verrijkte publicaties te realiseren.

IISG en VKS

Samen met de VKS is het IISG betrokken bij 'Hub Lab 2: Naar succesvolle implementatie van het Liferay platform in historisch onderzoek'. Een hub is een webgebaseerde datacollectie. Om hubs te ontwikkelen faciliteert het IISG collaboratories, online-onderzoekomgevingen om datacollecties te maken, te managen en er onderzoek mee te doen. Liferay is zo'n collaboratory, waarmee het IISG afgelopen jaar experimenteerde.

VKS

De VKS heeft samen met de Erasmus Universiteit Rotterdam en de Universiteit Maastricht subsidie in de wacht gesleept voor het project 'Virtual Knowledge Studio Collaboratory: Understanding Scholarly Collaboration in Practice'. Dit project bouwt voort op de resultaten van een project uit de vorige ronde. Binnen dit nieuwe project gaat men onderzoek doen naar het werken in de collaboratory in het algemeen en naar thesaurusverrijking in de humaniora en sociale wetenschappen in het bijzonder.

Afdeling Onderzoekinformatie KNAW

De Rijksuniversiteit Groningen, de Universiteit Twente en de afdeling Onderzoekinformatie KNAW krijgen samen subsidie voor 'ESCAPE: Enhanced Scientific Communication by Aggregated Publications Environments'. Wetenschappelijke resultaten verspreidt men steeds meer via andere kanalen en in een andere vorm dan die van de traditionele publicatie. Ook bereikt men via de media nieuwe doelgroepen. Wetenschappers hebben er behoefte aan om materiaal in deze nieuwe presentatievormen in samenhang met de oorspronkelijke publicatie te presenteren. ESCAPE gaat in deze behoefte voorzien door bestaande infrastructuur uit te breiden, zodat wetenschappers inhoudelijk gerelateerde documenten, video's, datasets, et cetera kunnen identificeren, beschrijven, en presenteren op het web.

Het SURFshare programma streeft naar een betere toegang tot hoogwaardige wetenschappelijk kennis, waarbij men gebruikmaakt van de nieuwste ICT-mogelijkheden. In de eerste ronde in 2007 stond de infrastructuur centraal. In de net gehonoreerde ronde was dat de gebruiker. Meer informatie over het SURFshare programma en de projecten is te vinden op de website van SURF Foundation.