SWR-Lustrumconferentie

'Sociale wetenschappen: stille kracht, sterke macht'

1 juli 2009

Wat verwachten beleidsmakers en politici van sociaalwetenschappelijk onderzoek(ers): een kritische houding (een steen in de Hofvijver), of aanpassing aan de eisen die het beleid stelt? En hoe zit het dan met de integriteit van de onderzoeker?

Wat verwachten beleidsmakers en politici van sociaalwetenschappelijk onderzoek(ers): een kritische houding (een steen in de Hofvijver), of aanpassing aan de eisen die het beleid stelt? En hoe zit het dan met de integriteit van de onderzoeker? Vijf "ambassadeurs van de sociale wetenschappen"- Coen Teulings (CPB), Wim van de Donk (WRR), Andrée van Es (Ministerie BZK), Alexander Rinnooy Kan (SER) en Job Cohen (burgemeester Amsterdam) - zitten op sleutelposities tussen wetenschap en beleid. De vijf hebben zelf allemaal een achtergrond in de sociale wetenschappen. Zij vertellen in de film openhartig over wat ze aan hun opleiding hebben gehad, wat ze in hun huidige positie aan een sociaalwetenschappelijke manier van denken hebben, en vooral over de vaak gespannen relatie tussen wetenschap en beleid. Verder doen ze een voorspelling over de belangrijkste problemen waar de samenleving de komende decennia mee te maken krijgt, en de belangrijke vragen waar het onderzoek zich op zal moeten richten.

Op 1 juli 2009 ging tijdens de viering van het vijftigjarig bestaan van de Sociaal-Wetenschappelijke Raad (SWR) van de KNAW de film met interviews met deze vijf "ambassadeurs" van de sociale wetenschappen in première.

In het rijtje ambassadeurs ontbreekt een belangrijke naam: Paul Schnabel. Hij hield op 1 juli een feestrede. In een interview in Akademie Nieuws geeft hij zijn kijk op de relatie tussen wetenschap en beleid en de rol van de Sociaal-Wetenschappelijke Raad.

Kennis en kennissen

Tijdens de Lustrumviering werd het eerste exemplaar van Kennis en kennissen. Een kleine geschiedenis van de Sociaal-Wetenschappelijke Raad (1959-2009) aangeboden aan de president van de KNAW, Robbert Dijkgraaf. U kunt deze publicatie downloaden van de KNAW-website .

De Sociaal-Wetenschappelijke Raad van de KNAW adviseert gevraagd en ongevraagd over zaken die de sociale wetenschappen betreffen. Het doet gevraagd en ongevraagd voorstellen over alle onderwerpen die kunnen leiden tot bevordering van de sociale wetenschappen. De SWR initieert en stimuleert, waar nodig, de samenwerking tussen individuele onderzoekers en instellingen op het gebied van de sociale wetenschappen. En treedt, waar nodig en gewenst, zowel in Nederland als daarbuiten op als vertegenwoordiger van het sociaalwetenschappelijk onderzoek in Nederland.