Synthetische biologie: een inleiding (publicatie EASAC)

5 juli 2011

Recente ontwikkelingen in de biologie hebben niet alleen geleid tot belangstelling, maar ook tot wantrouwen, agressie en soms zelfs angst.

Sommige van deze ontwikkelingen, zoals in-vitrofertilisatie, zijn inmiddels op brede of zeer brede schaal aanvaard. Voor andere ontwikkelingen, zoals genetische modificatie van organismen of het onderzoek naar menselijke embryonale stamcellen, geldt dat veel mensen nog moeten worden overtuigd van veiligheid, wenselijkheid of noodzaak. De synthetische biologie, er onder meer op gericht
levende systemen te ontwerpen uit niet-levend materiaal, spreekt tot de verbeelding en heeft zowel in maatschappelijk als in wetenschappelijk opzicht veel te bieden.

Synthetische biologie: een inleiding is bedoeld als bijdrage aan de dialoog tussen wetenschappers en publiek, een dialoog over de toekomst van de technologie en de potentiële voordelen ervan. Deze publicatie is nu in de Nederlandse vertaling beschikbaar op de website van de KNAW (pdf).

EASAC
De European Academies Science Advisory Council (EASAC) bestaat uit de nationale academies van wetenschappen van de EU-lidstaten. De raad adviseert Europese beleidsmakers en laat zo de stem van de Europese wetenschap horen.