Terugkijken: KNAW-minisymposium Hoe duur is armoede?

19 januari 2015

Armoede kan op diverse manieren maatschappelijk kostbaar zijn. Het is dan ook passend om het onderwerp interdisciplinair te benaderen. Tijdens deze bijeenkomst op 8 januari 2015 bekeken we de kwestie vanuit de sociologie, economie, epidemiologie en criminologie.

Joop Hartog, Universiteit van Amsterdam, emeritus hoogleraar economie. Hartog licht kort de standaard economische benadering van armoede als verdelingsprobleem toe.


Cok Vrooman
, Sociaal en Cultureel Planbureau, hoofd onderzoeksector Arbeid en Publieke voorzieningen. Vrooman gaat in op de budgetbenadering van het SCP.

 
Jaap Seidell, Vrije Universiteit, hoogleraar voeding en gezondheid. Seidell bespreekt hoe de sociaaleconomische ontwikkelingen en de invloed van de internationale handel en landbouw de voedselsituatie wereldwijd sterk aan het veranderen zijn.


Catrien Bijleveld
, directeur Nederlands Studiecentrum Criminaliteit en Rechtshandhaving.


Godfried Engbersen
, Erasmus Universiteit Rotterdam, hoogleraar sociologie. Engbersen spreekt over personen die beperkte bescherming krijgen van de nationale staat, zoals asielzoekers in procedure, afgewezen asielzoekers die in Nederland zijn gebleven en illegale vreemdelingen.