Theo Mulder nieuwe directeur Onderzoek

7 april 2006

Prof. dr. Th. (Theo) Mulder (53) is per 1 oktober 2006 benoemd tot directeur Onderzoek van de Koninklijke Nederlandse Akademie van Wetenschappen (KNAW).

De heer Mulder is thans hoogleraar Bewegingswetenschappen en directeur van het Interfacultair Centrum voor Bewegingswetenschappen bij de Rijksuniversiteit Groningen.

Mulder heeft (neuro)psychologie gestudeerd aan de Radboud Universiteit en is aldaar in 1985 gepromoveerd op het onderwerp 'The learning of motor control following brain damage: experimental and clinical studies'. Van 1985 tot 1999 was hij hoofd van de Sint Maartenskliniek Research. In 1994 werd hij benoemd tot hoogleraar Revalidatie Onderzoek in Nijmegen. Hij maakte deel uit van de Nijmeegse onderzoekschool NICI. In 1999 volgde zijn benoeming in Groningen. Zijn onderzoeksgebied in Groningen was menselijke motoriek op het snijpunt van hersenen en gedrag. Hij maakte deel uit van de Groninger onderzoekschool Behavioral and Cognitive Neurosciences (BCN).
De heer Mulder is ook buiten zijn eigen vakgebied actief en heeft een brede belangstelling voor wetenschap en cultuur. Zo is hij lid van de redactieraad van VPRO's Noorderlicht, van de redactie van de Academische Boekengids en heeft hij een plaats in het bestuur van Studium Generale in Groningen.

De directeur Onderzoek is lid van de directie van de KNAW, die verder bestaat uit de directeur Algemene Zaken en de directeur Bedrijfsvoering. Hij geeft leiding aan de directeuren van de onderzoeksinstituten van de KNAW en is verantwoordelijk voor de strategische beleidsvorming voor de onderzoekorganisatie van de KNAW.

Mulder is opvolger van prof. dr. W.J. van den Akker, directeur Instituten Geestes- en Sociale Wetenschappen, en prof. dr. W.P.M. Hoekstra, directeur Instituten Levenswetenschappen. Deze zijn beiden parttime aan de KNAW verbonden. Besloten is om na hun vertrek één directeur fulltime voor de totale onderzoekorganisatie aan te stellen.

De Koninklijke Nederlandse Akademie van Wetenschappen (opgericht in 1808) is een genootschap met tweehonderd streng geselecteerde leden dat de wetenschapsbeoefening bevordert. De KNAW treedt op als adviesorgaan van de regering, stimuleert de internationale wetenschappelijke samenwerking, is actief bij de kwaliteitsbeoordeling van wetenschappelijk onderzoek en voert het beleid en beheer voor zeventien instituten. De KNAW heeft een omzet van 120 miljoen euro en telt 1300 personeelsleden, waarvan 1200 in de instituten werkzaam zijn en ruim 100 op het Bureau in het Trippenhuis te Amsterdam.