Thomas Buser wint de Christiaan Huygens wetenschapsprijs voor economische wetenschappen

24 juni 2015

Thomas Buser heeft op woensdagavond 24 juni de Christiaan Huygens wetenschapsprijs 2015 ontvangen voor het onderzoek waarop hij in 2012 promoveerde aan de Universiteit van Amsterdam. ‘Het proefschrift is maatschappelijk van grote waarde en de jury is bijzonder onder de indruk van de originaliteit van het onderwerp en het baanbrekende onderzoek dat de laureaat heeft verricht’, aldus juryvoorzitter Arnoud Boot.

Thomas Buser onderzocht onder meer of economische voorkeuren mede worden bepaald door biologische factoren. Zijn onderzoekt draagt bij aan een beter begrip van de wijze waarop mensen hun academische en professionele carrières kiezen en geeft inzicht in genderverschillen in loopbaankeuze en in de arbeidsmarkt.

De Christiaan Huygens wetenschapsprijs stimuleert vernieuwend onderzoek in de wetenschapsgebieden waarin Huygens uitblonk. Dit jaar waren 22 kandidaten uit het vakgebied economische wetenschappen genomineerd. De prijs, bestaande uit een bronzen beeld van Christiaan Huygens en een geldbedrag van 10.000 euro, werd uitgereikt door Hans Schutte, Directeur-generaal van het ministerie van OCW. Jeroen van de Ven, docent aan de Universiteit van Amsterdam en winnaar van de Christiaan Huygensprijs in 2005, leidde het gesprek met de genomineerden.

460-uitreiking-CHP-2015-Thomas-Buser

Thomas Buser neemt de prijs in ontvangst. Links Frank Elderson, directeur van De Nederlandsche Bank. Rechts Janelle Moerman, vicevoorzitter stichting Christiaan Huygensprijs, en Hans Schutte, Directeur-generaal van het ministerie van OCW. Foto: Paul Voorham

Thomas Buser

Thomas Buser (Basel, 1980) promoveerde op 4 september 2012 op het proefschrift Essays in Behavourial Economics. Promotores waren Hessel Oosterbeek en Erik Plug. Buser houdt een MPhil in Economics van het Tinbergen Instituut en een MSc in Economics van de University of Warwick. Hij begon zijn academische carrière aan de Universiteit van Lausanne in Zwitserland.

Buser werkt als assistent-professor aan de Universiteit van Amsterdam en is tevens als research fellow verbonden aan het Tinbergen Instituut. Hij is geïnteresseerd in gedragseconomie en empirische micro-economie, waarbij hij graag laboratorium- en veldexperimenten gebruikt.

Eervolle vermeldingen

  • Dennie van Dolder (1984), voor zijn proefschrift Game Shows, Gambles, and Economic Behavior (Rotterdam, 2014).
  • Hans van Kippersluis (1985), voor zijn proefschrift Understanding Socioeconomic Differences in Health (Rotterdam, 2010).
  • Bernd Schwaab (1978), voor zijn proefschrift Credit Risk and State Space Methods (Amsterdam, 2011).
  • Christophe Spaenjers (1982), voor zijn proefschrift Essays in Alternative Investments (Tilburg, 2011).

De jury

De jury wordt ieder jaar samengesteld uit leden van de KNAW. Voorzitter was Arnoud Boot, hoogleraar ondernemingsfinanciering en financiële markten aan de Universiteit van Amsterdam. De andere leden waren Peter Leeflang, hoogleraar aan de Faculteit Economie en Bedrijfskunde van de Rijksuniversiteit Groningen en Eddy van Doorslaer, hoogleraar aan de Erasmus School of Economics.

Over de Christiaan Huygens wetenschapsprijs

De Christiaan Huygens wetenschapsprijs wordt jaarlijks toegekend aan een onderzoeker die met zijn of haar promotieonderzoek een belangrijke bijdrage aan de wetenschap heeft geleverd, met oog voor de maatschappelijke relevantie. Bij toerbeurt staat een van de vijf gebieden centraal die zich mede door het werk van Christiaan Huygens (1629-1695) hebben kunnen ontwikkelen: Actuariaat en econometrie, Theoretische en toegepaste natuurkunde, Ruimtewetenschappen, Informatie- en Communicatietechnologie en Economische wetenschappen.

Ondersteuning

In het jaar van toekenning worden organisatie en prijsuitreiking actief ondersteund door een organisatie die nauw betrokken is bij het betreffende wetenschapsgebied. Dit jaar is dat De Nederlandsche Bank. Naast DNB maken Shell, ESA/ESTEC en Aegon het werk van de Stichting Christiaan Huygensprijs mede mogelijk.