Toekenning NWO-groot voor Taalportaal Nederlands-Fries

28 mei 2010

Het Taalportaal stelt zich ten doel een virtueel instituut voor de Nederlandse en Friese taal te ontwikkelen. Het portaal zal de beschikbare informatie over de grammatica van het Nederlands en het Fries (klankleer, vormleer en zinsleer) op een toegankelijke en wetenschappelijk verantwoorde manier bij elkaar brengen. In het Nederlands, Fries en het Engels.

Het project wordt geleid door een consortium van het Meertens Instituut (penvoerder) en de Fryske Akademy van de KNAW, het Instituut voor Nederlandse Lexicologie en de Universiteit Leiden).Uitvoering berust bij onderzoekers van deze instellingen en andere Nederlandse universiteiten. De NWO-bijdrage is 1.711.000 euro. Het is vrij uitzonderlijk dat NWO-groot een project op het terrein van de geesteswetenschappen honoreert.

Het volledige bericht over de toekenning van de NWO-bijdrage vindt u op de website van NWO.