Top hersenonderzoekers bijeen in Amsterdam

24 juni 2010

Volgende week, van dinsdag 29 juni t/m vrijdag 2 juli, komen top-neurowetenschappers van over de hele wereld in Amsterdam bijeen voor de Summerschool 'Slow Brain Oscillations of sleep, resting state and vigilance', georganiseerd door slaaponderzoeker prof. dr. Eus van Someren en collega's.

Het onderzoek naar misschien wel de belangrijkste twee vragen uit de neurowetenschap- 'hoe onthoudt ons brein informatie', en 'wat is bewustzijn' - heeft de afgelopen tien jaar een grote vlucht genomen. De essentiële rol van spontane fluctuaties in hersenactiviteit werd min of meer los van elkaar duidelijk voor hersenonderzoekers op het gebied van slaap, van hersenactiviteit en van cognitie. Tijdens de summerschool zijn onderzoekers uit die drie gebieden voor het eerst bijeen, en dat zal ongetwijfeld interessante kruisbestuivingen opleveren.

De Amerikaanse neuroloog Marcus Raichle houdt op vrijdagmiddag 2 juli ter afsluiting van de summerschool de C.U. Ariëns Kapperslezing. Er is in de loop van de tijd veel onderzoek gedaan naar de hersenactiviteit van mensen tijdens het uitvoeren van een opdracht. Dat heeft veel kennis opgeleverd, maar gaat te veel uit van het idee dat hersenen voornamelijk reageren op de omgeving. Raichle zal betogen dat de processen in de hersenen vooral intrinsiek zijn en dus los van onze activiteiten hun gang gaan. Dat inzicht vraagt om een heel andere, meer geïntegreerde benadering in het hersenonderzoek.

De summerschool Slow Brain Oscillations of sleep, resting state and vigilance wordt georganiseerd door het Nederlands Instituut voor Neurowetenschappen (NIN-KNAW), voor het eerst in samenwerking met de VU, UvA en het LUMC. Hij vindt plaats in het Trippenhuis, het gebouw van de KNAW in Amsterdam. Een programma vindt u op www.nin.knaw.nl/summerschool

Pers kan voor aanmelding en nadere informatie terecht bij het secretariaat van het NIN-KNAW, secretariaat@nin.knaw.nl, tel. 020 566 5500.