Persbericht IISG-KNAW

Topcollecties IISG online beschikbaar

28 februari 2014

Vanaf vandaag zijn tientallen archieven van het IISG gratis en volledig te bekijken via de catalogus van het instituut. Klassiekers als de archieven van Pieter Jelles Troelstra, Ferdinand Domela Nieuwenhuis, Lev Trotsky, de Duitse sociaaldemocraten Eduard Bernstein en Karl Kautsky en de Franse anarchiste Louise Michel, maar ook de archieven van politieke partijen als de SDAP kunnen nu overal worden bestudeerd.

Eduard Bernstein spricht im Friedrichshain, 1910 (collection IISG).

‘Een mijlpaal’, aldus directeur Henk Wals, ‘Het gaat om honderden meters gedigitaliseerd archief  - en niet van de minsten  - die nu online  beschikbaar komen. Onderzoekers van over de hele wereld kunnen de documenten nu van achter hun bureau bekijken. Het originele materiaal blijft bovendien beter geconserveerd omdat het minder vaak fysiek zal worden opgevraagd.’

Functionaliteiten

Door de gedigitaliseerde documenten kan worden gebladerd en ieder stuk kan  full screen worden bekeken. Functionaliteiten als zoomen, contrast en rotatie maken het mogelijk het materiaal optimaal te raadplegen. De documenten kunnen ook als pdf worden gedownload of geprint.

Metamorfoze

Het IISG digitaliseerde de archieven de afgelopen jaren  met behulp van Metamorfoze, het nationale programma voor behoud van papieren erfgoed. Ook SNS Reaal leverde een belangrijke bijdrage: het bedrijf steunt sinds twee jaar een groot project waarin het IISG de bekendste en belangrijke archieven digitaliseert die het tussen 1935 en 1940 met geld van de ‘Centrale’ levensverzekeringsmaatschappij (een voorloper van SNS Reaal) zijn gekocht. De komende jaren  komen nog veel meer collecties, waaronder de archieven van Marx en Engels, online beschikbaar.


Werk en arbeidsverhoudingen bepalen ons leven in hoge mate. Daarom onderzoekt het Internationaal Instituut voor Sociale Geschiedenis (IISG) hoe deze verhoudingen zich wereldwijd op de lange termijn ontwikkelen. Om dit historisch onderzoek te kunnen verrichten en andere onderzoekers te faciliteren, verzamelen we archieven en data op mondiale schaal. Het IISG is opgericht in 1935 en is een van de meest vooraanstaande onderzoeksinstituten ter wereld op het terrein van de sociale geschiedenis.
Sinds 1980 is het IISG een instituut van de Koninklijke Nederlandse Akademie van Wetenschappen (KNAW). De (soms politiek gevoelige) collecties zijn eigendom van – of in bruikleen afgestaan aan – de onafhankelijke Stichting IISG.