Uitnodiging KNAW-symposium Mensen en vuur

4 december 2009

Voor mensen is een leven zonder vuur onmogelijk. Sinds de prehistorie hebben mensen vuur gebruikt om kou te bestrijden, om voedsel verteerbaar te maken, als bron van licht, bij het maken van werktuigen en andere producten, en als wapen in de strijd.

Symposium 'Fire in Human Evolution, Human History, and Human Society', 18 december 2009De Koninklijke Nederlandse Akademie van Wetenschappen houdt op vrijdag 18 december een symposium over Mensen en vuur, met de meest vooraanstaande vuuronderzoekers uit de hoek van archeologie, sociologie, antropologie, biologie en geschiedenis.

De ochtend is gewijd aan de vraag wanneer mensen vuur hebben leren beheersen. Tot dusver gold dat de oudste bewezen aanwijzingen hiervoor dateren van tussen de 250.000 en 800.000 jaar geleden.

De primatoloog Richard Wrangham, een van de sprekers, stelt echter dat onze voorouders al 1,8 miljoen jaar geleden voedsel op vuur kookten, en de antropologe Frances Burton meent dat de omgang met vuur nog veel verder teruggaat. Volgens
beide onderzoekers is het vuurgebruik van invloed is geweest op de fysieke evolutie van de mens. De Leidse archeoloog Wil Roebroeks plaatst kritische kanttekeningen bij deze hypotheses.

In de middag bespreken historici en sociologen de betekenis van vuur en vuurbeheersing in de latere geschiedenis van de mensheid. Vanaf de industrialisering is verbranding van fossiele brandstoffen de belangrijkste bron van energie geworden, met tal van gewenste en ongewenste gevolgen: toenemende welvaart, maar ook luchtvervuiling, brandgevaar en geopolitieke spanningen. Ook in de toekomst zullen vuren op aarde blijven branden; maar wat kunnen we verwachten van het vuurgebruik door mensen? Organisator van de dag is de socioloog Joop Goudsblom, auteur van Vuur en beschaving, waarvan dit najaar een nieuwe herdruk is verschenen.

U bent van harte welkom bij het symposium; meer informatie vindt u op http://www.knaw.nl/fire.