Ammodo KNAW Award uitgereikt aan acht veelbelovende onderzoekers

12 maart 2015

Op 11 maart 2015 is de eerste Ammodo KNAW Award uitgereikt aan acht wetenschappers. Elk van de laureaten krijgt een geldbedrag van 300.000 euro, te besteden aan fundamenteel onderzoek. 

De acht winnaars van 2015 werden geselecteerd uit 114 nominaties. Ze mogen hun prijs de komende jaren gebruiken om nieuwe wegen te verkennen in fundamenteel wetenschappelijk onderzoek. Ammodo en de KNAW hopen met deze prijzen bij te dragen aan de ontwikkeling van fundamenteel wetenschappelijk onderzoek in Nederland door getalenteerde onderzoekers te stimuleren in een cruciale fase van hun wetenschappelijke carrière.

Laureaten

Op voordracht van vier adviescommissies van de KNAW en Stichting Ammodo is de volgende acht laureaten een Ammodo KNAW Award 2015 toegekend:

Biomedical Sciences

Thijn Brummelkamp, groepsleider biomedische genetica Nederlands Kanker Instituut, onderzoeksinstituut van het Antoni van Leeuwenhoek, Amsterdam. Brummelkamp (1975) ontwikkelde technieken om in menselijke cellen genen afzonderlijk te kunnen onderdrukken. Op deze manier kunnen onderzoekers aan het licht brengen waarom kankercellen resistent worden tegen medicijnen en hoe virussen onze cellen binnendringen.

Caroline Klaver, hoogleraar epidemiologie en genetica van oogziekten, Erasmus MC, Rotterdam. Klaver (1967) leidt onder meer een grootschalig internationaal onderzoek naar erfelijke en omgevingsfactoren achter de ontwikkeling van oogafwijkingen, van bijziendheid tot ouderdomsgerelateerde oogkwalen. Bijziendheid bijvoorbeeld blijkt sterk erfelijk, maar iemands omgeving - bijvoorbeeld meer buiten spelen dan lezen - beïnvloedt het geërfde risico.

Humanities

Barteld Kooi, bijzonder hoogleraar logica, Rijksuniversiteit Groningen. Kooi (1976) is een autoriteit op het gebied van de ‘dynamische epistemische logica’ en houdt zich bezig met het analyseren van veranderende kennis. Wat weten we? Hoe wordt kennis gedeeld? Hoe beïnvloedt dat beslissingen? Welke fundamentele wetten delen kaartspelletjes met ingewikkelde informatiesystemen?

Asifa Majid, hoogleraar taal, communicatie en culturele cognitie, Radboud Universiteit Nijmegen. Majid (1974) doet multidisciplinair taalkundig en cognitief onderzoek naar de interacties tussen onze zintuigen, onze hersenen en onze taal. Waarom hebben wij wel woorden voor kleuren maar niet voor geuren? En is dat biologisch of cultureel bepaald?

Natural Sciences

Arwen Deuss, universitair hoofddocent seismologie, Universiteit Utrecht. Deuss (1975) ving als eerste ter wereld seismische trillingen op die dwars door de harde kern van de aarde waren gegaan. Nu combineert zij kennis uit seismologie, mineralogie en geochemie om te achterhalen hoe deze ‘planeet binnenin onze planeet’ is opgebouwd. Wat merken we van die kern aan de aardoppervlakte van de aarde?

Ronald Hanson, Antoni van Leeuwenhoek hoogleraar quantumfysica, TU Delft. Hanson (1976) knaagt met zijn werk aan oude dogma’s en Einsteins wereldbeeld. Door individuele atomen en elektronen te manipuleren, weet hij oude barrières te doorbreken – bijvoorbeeld door als eerste ter wereld informatie over te brengen tussen computerchips zonder verplaatsing van materie of licht. Brengt zijn teleportatie ons dichter bij de quantumcomputer?

Social Sciences

Serge Dumoulin, hoogleraar psychologische functieleer, Universiteit Utrecht. Dumoulin (1973) verenigt inzichten op het gebied van psychologie, perceptie en cognitie. Hij ontdekte een hersengebied waarin oplopende getallen ruimtelijk worden gerepresenteerd. Zijn onderzoek leidt bovendien tot nieuwe inzichten over de plasticiteit van onze hersenen: passen ze zich tijdens de ontwikkeling op grote of juist op kleine schaal aan?

Frank van Tubergen, hoogleraar theoretische en empirische sociologie, Universiteit Utrecht. Van Tubergen (1976) beweegt zich op politiek gevoelige maatschappelijke terreinen: migratie, integratie, discriminatie, religie en economische ongelijkheid. Als socioloog zoekt hij naar de feiten en de diepere mechanismen van zulke thema’s - bijvoorbeeld via grote, internationale projecten waarin migranten langdurig worden gevolgd.

Over Ammodo

Ammodo bevordert kunst en wetenschap. Ammodo richt zich daarbij op projecten die naar internationale maatstaven een bijzondere plaats innemen. Op het gebied van kunst steunt Ammodo projecten die een bijdrage leveren aan de ontwikkeling van beeldende kunst en podiumkunst. Op het gebied van wetenschap stimuleert Ammodo het ongebonden, fundamenteel wetenschappelijk onderzoek door middel van de Ammodo KNAW Award. Voor meer informatie, zie www.ammodo.org.

Over de KNAW

De Koninklijke Nederlandse Akademie van Wetenschappen (KNAW) vervult drie kerntaken. De Akademie is een actief genootschap van excellente wetenschappers. Vanuit een onafhankelijke positie dient zij de belangen van de wetenschap en adviseert zij de regering. Daarnaast is de KNAW verantwoordelijk voor zeventien (inter)nationaal gerenommeerde onderzoeksinstituten op het terrein van de geesteswetenschappen, de sociale wetenschappen, de levenswetenschappen en het maatschappelijk debat.