Persbericht NIOO-KNAW

Uitstoot broeikasgassen door opwarming bodem

30 november 2016

Bij aanhoudende klimaatverandering zal in 2050 50 biljoen kilo koolstof de lucht in zijn gegaan, in de vorm van broeikasgassen zoals CO2 en methaan. Dit toont onderzoeker Tom Crowther en zijn team aan van het Nederlands Instituut voor Ecologie (NIOO-KNAW) in een wereldwijd onderzoek naar het effect van klimaatverandering op de bodem. Op 1 december 2016 publiceert Nature de resultaten.

Koolstof in de bodem

Al tientallen jaren is er onduidelijkheid over het effect van klimaatverandering op de reusachtige voorraad koolstof in de bodem. Koolstof is een van de bouwstenen van het leven op aarde. En de meeste koolstof op het land ligt opgeslagen in de bodem. Duizenden studies zijn er gedaan, maar met sterk wisselende resultaten. Een nieuw, wereldwijd onderzoeksproject geleid door onderzoeker Tom Crowther van het NIOO en de Amerikaanse Yale University geeft nu eindelijk uitsluitsel: 'Het is alsof we er de uitstoot van een land zo groot als de Verenigde Staten bij krijgen.'

Volledige bericht

Het volledige bericht inclusief de korte film Hoe koolstofverlies uit de bodem klimaatverandering kan versterken staat op de website van het NIOO-KNAW.

Het Nederlands Instituut voor Ecologie (NIOO)

Het Nederlands Instituut voor Ecologie (NIOO) is met ruim 200 medewerkers en studenten een van de grootste onderzoeksinstituten van de KNAW. Het is gespecialiseerd in de ecologie van het zoete water en het land. Sinds 2011 is het gevestigd in een duurzaam gebouwd onderzoekspand in Wageningen.
Logo NIOO