Persbericht Rathenau Instituut

Universiteiten krijgen meer geld, onderzoeksinstituten minder

26 april 2017

De Nederlandse overheid geeft tussen 2010 en 2021 15% meer geld uit aan wetenschap en innovatie aan hogescholen, universiteiten en NWO en 28% minder aan TNO, DLO, Deltares, ECN, Marin en NLR. Nederland haalt daarmee niet het afgesproken investeringsniveau van 2,5% van het BBP.

Dat staat in de publicatie Overzicht Totale investeringen in Wetenschap en Innovatie 2015-2021 (TWIN) van het Rathenau Instituut. Verder blijkt dat van elke euro die Nederland bij de EU inlegt voor wetenschap en innovatie ons land er anderhalve euro terugkrijgt.

Het Rathenau Instituut verzamelt jaarlijks de kerncijfers over de overheidsbudgetten voor wetenschap en innovatie op verzoek van het Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap en het Ministerie van Economische Zaken. De totale voorgenomen overheidsinvesteringen laten tot 2021 een redelijk stabiel beeld zien. De komende jaren zal er ongeveer €6,4 miljard per jaar naar R&D en innovatie gaan.

Meer informatie

Lees het volledige bericht op de website van het Rathenau Instituut.

Het Rathenau Instituut

Het Rathenau Instituut stimuleert de publieke en politieke meningsvorming over wetenschap en technologie. Daartoe doet het instituut onderzoek naar de organisatie en ontwikkeling van het wetenschapssysteem, publiceert het over maatschappelijke effecten van nieuwe technologieën, en organiseert het debatten over vraagstukken en dilemma’s op het gebied van wetenschap en technologie. Het instituut is beheersmatig ondergebracht bij de KNAW.

Logo Rathenau Instituut