Veni-beurzen voor KNAW-onderzoekers

31 juli 2017

Acht onderzoekers van de KNAW hebben een Veni-beurs gekregen voor hun onderzoek. Dankzij de Veni-beurs van de Nederlandse Organisatie voor Wetenschappelijk Onderzoek (NWO) kunnen zij gedurende drie jaar hun eigen ideeën verder ontwikkelen. Een Veni-beurs bedraagt maximaal 250.000 euro.

Hubrecht Instituut van de KNAW

Van het Hubrecht Instituut van de KNAW krijgen Matilde Galli, Phong Nguyen en Koos Rooijers een Veni.

Matilde Galli krijgt de Veni voor haar onderzoeksproject Polyploïdie: meer DNA door niet te delen.

Polyploïde cellen, die een meervoud aan chromosoom paren bevatten, zijn belangrijk voor de optimale groei en functioneren van veel diersoorten. Hoe polyploïde cellen ontstaan is grotendeels onbekend. In dit project zal onderzocht worden hoe polyploïde cellen in een levende organisme worden geboren, en welke moleculen daarbij nodig zijn.

Met zijn Veni-beurs gaat Phong Nguyen het Verbeteren van hartregeneratie onderzoeken.

Beschadiging van het hart, bv. door een hartinfarct, leidt tot onherstelbare schade. Phong gaat zebravissen, waarvan het hart zich volledig herstelt na schade, bestuderen om te begrijpen waarom het beschadigde hart van een patiënt zichzelf niet kan herstellen.

Koos Rooijers ontvangt een beurs voor zijn onderzoek Reparatie van DNA-schade waarnemen in individuele cellen.

De verpakking van het DNA vormt een barrière voor moleculen die DNA repareren. Echter is de invloed van de verpakking van DNA tijdens reparatie grotendeels onbekend. Dit onderzoeksplan is gericht op het systematisch inventariseren van DNA-reparatie in individuele cellen, om zo fundamentele kennis te vergaren voor bijvoorbeeld betere kankertherapieën.

Huygens Instituut voor Nederlandse Geschiedenis (Huygens ING-KNAW)

Evina Steinova van het Huygens Instituut voor Nederlandse Geschiedenis (Huygens ING-KNAW) ontvangt een Veni-beurs voor haar onderzoek Innovating Knowledge: Isidore’s Etymologiae in the Carolingian Period.  

Intellectuele netwerken zijn cruciaal in de verspreiding van innovaties en hun succes. Dit onderzoek bestudeert het eerste grote Europese intellectuele netwerk uit de Karolingische periode, om, door de lens van de eerste algemene encyclopedie, de eigenschappen van intellectuele netwerken en de dynamiek van vernieuwing te begrijpen.

Nederlands Instituut voor Ecologie (NIOO-KNAW)

Van het Nederlands Instituut voor Ecologie (NIOO-KNAW) krijgen Marjolein Christianen, Antica Culina en Stefan Geisen een Veni.

Marjolein Christianen krijgt de Veni-beurs voor haar onderzoeksproject Hoe grote grazers en invasieve planten zeegras ecosysteemdiensten veranderen.

Mensen zijn afhankelijk van ecosystemen (e.g. voor kustbescherming) maar verstoren deze wereldwijd. Onderzocht wordt hoe wereldwijde veranderingen in de aanwezigheid van grote grazers en niet-inheemse planten samen invloed hebben op ecosysteemdiensten van zeegras ecosystemen. Een instrument wordt ontwikkeld waarbij zeeschildpad foerageer patronen worden gebruikt voor wereldwijde monitoring van (invasief) zeegras.

Antica Culina ontvangt de beurs voor haar onderzoek Vogels scheiden alleen met een goede reden.

Veel diersoorten (inclusief de mens) vormen sociaal exclusieve verbintenissen (waarbij dieren in paren voor hun jongen zorgen). Maar, ook net als bij mensen, scheiden vogels soms. Waarom blijven sommige paren bij elkaar en waarom scheiden anderen? En wat zijn de gevolgen van scheiden op de overlevingskansen van mannen en vrouwen?

Stefan Geisen gaat met zijn Veni-beurs een onderzoek verrichten over Soil Protists and plants: who is in control?

Protozoën zijn micro-organismen die plantengroei kunnen bevorderen door nutriënten beschikbaar te maken uit bacteriën. Het is onbekend of planten hun voeding kunnen beïnvloeden door de samenstelling en diversiteit van de protozoëngemeenschap te sturen. Stefan gaat dit onderzoeken aan de hand van plant-protist interacties van vroege- en mid-succesie plantensoorten.

Nederlands Interdisciplinair Demografisch Instituut (NIDI-KNAW)

Van het Nederlands Interdisciplinair Demografisch Instituut (NIDI-KNAW) gaat Marleen Damman met haar Veni-beurs onderzoek doen naar Pensionering van ZZP'ers

De groep zelfstandigen zonder personeel (ZZP’ers) groeit en wordt steeds heterogener. Welke ZZP’ers hebben er werkelijk controle over hun pensionering? Dit project onderzoekt hoe diversiteit in werksituatie en loopbaan binnen de groep ZZP’ers samenhangt met voorbereidingen op pensionering en ervaringen rondom pensionering. 

Veni 2017

In totaal werden 154 Veni-beurzen toegekend. 1127 Onderzoekers dienden een aanvraag in. De aanvragen werden door middel van peer review beoordeeld door externe deskundigen uit de betreffende vakgebieden. In deze Veni-ronde investeert NWO in totaal 38,3 miljoen euro in vrij en nieuwsgierigheidsgedreven onderzoek.