Veni voor KNAW-onderzoekers

29 juli 2014

Zes onderzoekers van de KNAW hebben een Veni-subsidie gekregen voor hun onderzoek. Dankzij de Veni-subsidie van de Nederlandse Organisatie voor Wetenschappelijk Onderzoek (NWO) kunnen zij de komende jaren hun onderzoeksplan realiseren. Een Veni-financiering bedraagt maximaal 250.000 euro en is een van de persoonsgebonden financieringsvormen van NWO om wetenschappelijk talent te bevorderen.

Voor haar onderzoek 'Specialisten aan het werk: hoe ontbinders plantenafval afbreken' kreeg Ciska Veen van het NIOO-KNAW een Veni-subsidie toegekend.

Dood plantenmateriaal, oftewel strooisel, wordt afgebroken door bodemorganismen. In dit project wordt onderzocht hoe bodemorganismen zich specialiseren op strooisel en wat dit voor gevolgen heeft voor het functioneren van ecosystemen. Dit onderzoek is belangrijk omdat door klimaatverandering specifieke associaties tussen strooisel en bodemorganismen ontkoppeld kunnen raken.

Van het Hubrecht Instituut van de KNAW kregen Inha Heo en Norman Sachs een Veni.

Inha Heo kreeg de Veni-subsidie voor haar functioneel onderzoek van lange, niet-coderende RNA’s in darmstamcellen met behulp van een organoïde- en een muismodelsysteem.

In het afgelopen decennium is lncRNA naar voren gekomen als een nieuwe regulator in meerdere biologische processen. Hoewel er duizenden lncRNA’s gevonden zijn blijft de fysiologische rol van de meeste lncRNA’s onbekend. De onderzoeker zal de fysiologische rol onderzoeken van lncRNA’s in darmstamcellen, die tot de meest bestudeerde stamcellen bij volwassenen behoren.

Norman Sachs ontving de subsidie voor zijn onderzoek 'Mini-organen klaarmaken voor transplantatie'.

Mini-organen kunnen mogelijk de noodzaak voor donororganen wegnemen. Helaas groeien ze alleen in tumorextracten van muizen. Belangrijke ankerpunten zullen worden opgespoord en op een klinisch veilig kunstmatig substraat gekopieerd/ geplakt worden. Ook zal de hechting van organoïden tijdens transplantatie verbeterd worden.

Van het Nederlands Herseninstituut van de KNAW kregen Cathrin Canto, Aleksandra Badura en Elseline Hoekzema een Veni-subsidie.

Cathrin Canto doet onderzoek naar geheugenmechanismen in de slapende kleine hersenen en kreeg hier een Veni voor.

Cognitie in de slapende kleine hersenen. De kleine hersenen zijn essentieel voor geheugenvorming van motorische en cognitieve leerprocessen. De onderzoekster gaat ontrafelen hoe cellen in de kleine hersenen informatie coderen tijdens leerprocessen en welke rol slaap speelt bij dit proces.

Aleksandra Badura  kreeg een Veni voor haar onderzoek naar het autistische cerebellum.

Autisme is een veelvoorkomende neurologische aandoening die wordt gekenmerkt door verminderde cognitieve en sociale vaardigheden. Beschadiging van het cerebellum rond de geboorte is sterk gecorreleerd met de ontwikkeling van autisme. Wij zullen onderzoeken welke rol het cerebellum speelt bij cognitieve functies en hoe afwijkingen hiervan bijdragen aan de ontwikkeling van autisme.

Elseline Hoekzema kreeg een Veni voor haar onderzoek naar de gevolgen van zwangerschap op de menselijke hersenen.

Zwangerschap gaat gepaard met extreme hormonale veranderingen. In dieren weten we dat dit een neurale reorganisatie teweeg brengt. We weten echter niet wat er gebeurt met de menselijke hersenen tijdens zwangerschap. In dit project wil ik onderzoeken wat de effecten zijn van zwangerschap op hersenstructuur en hersenactiviteit in mensen.

In totaal werden 152 Veni-subsidies toegekend. 1086 onderzoekers dienden een aanvraag in. De wetenschappers doen onderzoek naar een breed scala van onderwerpen, van het effect van activiteit van een zenuw op piekeren, tot de ontwikkeling van het heelal en de genetische code van gifslangen.