Veni-beurzen voor KNAW-onderzoekers

17 juli 2015

Zeven onderzoekers van de KNAW hebben een Veni-beurs gekregen voor hun onderzoek. Dankzij de Veni-beurs van de Nederlandse Organisatie voor Wetenschappelijk Onderzoek (NWO) kunnen zij de komende jaren hun onderzoeksplan realiseren. Een Veni-beurs bedraagt maximaal 250.000 euro en is gericht op recent gepromoveerde wetenschappers met een opvallend talent voor wetenschappelijk onderzoek.

Internationaal Instituut voor Sociale Geschiedenis (IISG-KNAW)

Voor zijn onderzoek 'Onvrij voor de wereldmarkt - slavernij in Zuid- en Zuidoost-Azië herbezien' krijgt Matthias van Rossum van het Internationaal Instituut voor Sociale Geschiedenis (IISG-KNAW) een Veni-beurs. 

Het Nederlandse slavernijverleden wordt vaak bekeken vanuit een Atlantisch perspectief. Het omvangrijke slavernijverleden in Azië is daardoor onderbelicht gebleven. Dit project toont dat het traditionele beeld van ‘milde’ en ‘niet-economische’ slavernij niet opgaat voor het uitgestrekte VOC-gebied en onderzoekt met VOC-archieven hoe slavenarbeid werd ingezet voor productie voor de wereldmarkt.

Hubrecht Instituut van de KNAW

Van het Hubrecht Instituut van de KNAW krijgen Benedetta Artegiani, Saskia Ellenbroek, Helmuth Gehart en Kai Kretzschmar een Veni.

Benedetta Artegiani krijgt de Veni-beurs voor haar onderzoeksproject Behaviour and molecular signature of neural stem cells, and changes occurring during aging.

Stem cells in the brain produce neurons throughout life. However, distinct subtypes of neural stem cells could contribute differently to this process. I will distinguish those different subtypes, study their behaviour, identify molecules responsible for their specific functions and I will investigate how those properties are changed with aging.

Saskia Ellenbroek ontvangt de beurs voor haar onderzoek Intravital stem cell imaging to reveal the cellular processes that drive colorectal tissue homeostasis and tumour initiation.

Onze darmwand wordt continue ververst door stamcellen die dagelijks delen. Deze stamcellen blijken te strijden om de beste plek. De onderzoekers gaan deze stamcelstrijd nu in kaart brengen door te filmen in darmen met gezonde cellen en cellen met kankerveroorzakende mutaties.

Helmuth Gehart doet onderzoek naar het repareren van defecte genen in mini-levers en krijgt daar een Veni-beurs voor. 

Many liver diseases are caused by faulty DNA sequences in liver genes. Researchers plan to isolate liver stem cells from patients and repair the incorrect sequence in their genome. Subsequently, the team wants to show that the corrected cells can be injected into a damaged liver and repair the organ.

Kai Kretzschmar krijgt de Veni-beurs voor zijn project Teaching immune cells to kill cancer.

Tumours contain immune cells that can recognise and destroy cancerous cells. However, tumour cells often disguise as normal cells to escape this destruction. The researcher aims to develop a method to culture mini-tumours (‘organoids’) with immune cells to screen for new factors stimulating tumour destruction by immune cells.

Koninklijk Instituut voor Taal-, Land- en Volkenkunde (KITLV-KNAW)

Van het Koninklijk Instituut voor Taal-, Land- en Volkenkunde (KITLV-KNAW) van de KNAW krijgen Tom Hoogervorst en David Kloos een Veni-beurs. 

Tom Hoogervorst krijgt de Veni voor zijn onderzoeksproject The language of modernity: Vernacular Malay in pre-independence Indonesia

Dit project onderzoekt de volkstaal van de stedelijke middenklasse in Nederlands-Indië; het zogenoemde ‘laag-Maleis’. In deze taal schreven niet-Europeanen over zichzelf en hun levenswereld. Ik analyseer een recentelijk gedigitaliseerd boeken- en krantencorpus en demonstreer hoe de studie van taal nieuwe inzichten geeft in het dagelijks leven in een multiculturele maatschappij.

Voor het project Zien in geloven: vrouwelijk islamitisch leiderschap en visuele communicatie in Zuidoost-Azië krijgt David Kloos een Veni-beurs.

Vrouwelijke Islamitische leiders worden steeds belangrijker. Onderzoek op dit terrein beperkt zich doorgaans tot de rol van vrouwen in de Islamitische schriftelijke traditie. Dit project onderzoekt hoe vrouwelijke leiders in Zuidoost-Azië gebruikmaken van visuele beelden en op deze manier dominante gender-verhoudingen binnen de islam ter discussie stellen.

Veni 2015

In totaal werden 161 Veni-beurzen toegekend. 1124 Onderzoekers dienden een aanvraag in. Daarvan waren er 504 vrouw en 620 man. 75 Veni-beurzen gaan naar vrouwen, 86 naar mannen. De wetenschappers doen onderzoek naar een breed scala van onderwerpen, bijvoorbeeld de herontdekking van middeleeuwse kunst door surrealisten, de ontstaansgeschiedenis van melkwegclusters en hoe het brein ingewikkelde vraagstukken oplost.