Veranderingen in de levensloop. 40 jaar demografie in Nederland

18 november 2010

Hoe bepalen demografische gebeurtenissen onze levensloop? Deze vraag staat al veertig jaar centraal staat bij het Nederlands Interdisciplinair Demografisch Instituut (NIDI-KNAW).

Met het symposium 'Lives in Context' viert het NIDI op donderdag 25 november 2010 haar veertigjarig jubileum. Gastspreker is de Italiaanse demograaf Francesco Billari. Ook wordt het boek En zij die na ons komen gepresenteerd. Het jubileumsymposium vindt plaats in het Trippenhuis van de Koninklijke Nederlandse Akademie van Wetenschappen in Amsterdam.

Francesco Billari, hoogleraar demografie aan de Bocconi Universiteit in Milaan, zal spreken over de veranderende levenslopen van Europeanen. Welke veranderingen zien we in Europa binnen en tussen landen bij het uit huis gaan, samenwonen en trouwen? Hoe kijken we in Europa aan tegen het krijgen van kinderen? Hoe organiseren we onze levens en wat betekent dit voor onze samenleving? Daarna spreekt Leo van Wissen, de nieuwe directeur van het NIDI, over de uitdagingen van demografisch levenslooponderzoek. Hoe laat dit onderzoek zich inspireren door de grote maatschappelijke vragen van onze tijd? Wat kunnen demografen bijdragen aan de maatschappelijke discussie?

In het tweede deel van het symposium wordt het boek En zij die na ons komen van Truska Bast gepresenteerd. Bast schreef het boek in opdracht van het NIDI, dat hiermee op een andere wijze dan gebruikelijk aandacht vraagt voor het vakgebied demografie.

In de levensverhalen van drie verschillende generaties valt te lezen hoe demografische gebeurtenissen als verhuizing, geboorte van kinderen, overlijden, huwelijk de levensloop van mensen en hele families bepaalt. Dat levert een meeslepend en kleurrijk tijdsdocument op van hoe een leven in Nederland in honderd jaar is veranderd.

In het kader van het jubileumsymposium verschijnt ook een speciale uitgave van Demos, het bulletin over Bevolking en Samenleving van het NIDI, dat de demografische achtergronden schetst bij het jubileumboek.

Voor de redactie

Media zijn van harte welkom bij het symposium 'Lives in Context' op donderdag 25 november 2010. Het symposium begint om 15.00 uur en wordt gevolgd door een receptie vanaf 17.00 uur. Gedurende het eerste uur is de voertaal Engels. Het symposium vindt plaats in het Trippenhuis van de KNAW, Kloveniersburgwal 29, Amsterdam.

Voor nadere informatie, interviewaanvragen, het aanvragen van een digitaal exemplaar van Demos en aanmelden voor het symposium:
Nico van Nimwegen, Adjunct Directeur NIDI, telefoon 070 356 5222 e-mail nimwegen@nidi.nl of Emella Ramlakhan, management assistent, telefoon 070 356 5227 e- mail directie@nidi.nl

Gegevens

En zij die na ons komen van Truska Bast:
ISBN: 978 90 468 0886 3
Aantal pagina's: 240

Voor meer informatie over het boek

Anne Kramer, Nieuw Amsterdam, telefoon 020 570 6116, e-mail akramer@nieuwamsterdam.nl