Vergeten brieven Einstein openbaar gemaakt

18 maart 2009

(Persbericht IISG-KNAW) Het Internationaal Instituut voor Sociale Geschiedenis (IISG) van de KNAW heeft tientallen brieven en manifesten van de wereldberoemde natuurkundige Albert Einstein (1879-1955) toegankelijk gemaakt voor een groot publiek. De verzameling - die wordt gepresenteerd in de vorm van een webtentoonstelling - toont een maatschappelijk betrokken Einstein.

Al voor de aanvang van zijn stormachtige wetenschappelijke carrière stak Einstein zijn mening over maatschappelijke vraagstukken niet onder stoelen of banken. Hij sloot zich nooit aan bij een politieke partij, bang als hij was om zijn onafhankelijkheid te verliezen. Maar met de standpunten die hij innam hoorde hij ongetwijfeld aan de linkerzijde van het politieke spectrum thuis.

De collectie van het IISG bevat brieven en stukken die betrekking hebben op de lobby voor de toekenning van de Nobel-Vredesprijs aan Carl von Ossietzky (1935-1936) en brieven aan Friedrich Adler, Rudolf Rocker, Eduard Bernstein, Carl Herz, Minna Cauer, Walter von Molo, Carl Herz, Gustav Mayer, Harold Joseph Laski en Karl Kautsky. De verzameling loopt van ongeveer 1919 tot 1947. Het meest substantiële deel van de Einsteiniana op het IISG is waarschijnlijk de weergave van een lezing mét discussie over het begrip "Kausalität" die de beroemde geleerde gaf voor de Marxistische Arbeiter Schule (M.A.S./MASCH) in Berlijn op 14 november 1930.

De documenten in het bezit van het IISG, zijn verspreid over diverse archieven van personen met wie Einstein correspondeerde. Ter gelegenheid van het kennismakingsbezoek van de president van de KNAW, Robbert Dijkgraaf, aan het IISG, besloot het instituut om enkele brieven van Einstein te tonen. Dijkgraaf is immers een bekend natuurkundige en Einstein was ooit buitenlands lid van de KNAW. Een speurtocht in verschillende collecties leverde tot de verbazing van het IISG een uitgebreide verzameling op. Deze is nu te zien op: http://www.iisg.nl/collections/einstein/.

Over het IISG

Het Internationaal Instituut voor Sociale Geschiedenis is een van de grootste documentatie - en onderzoekscentra ter wereld op het gebied van de sociale geschiedenis in het algemeen en de geschiedenis van de arbeidersbeweging in het bijzonder. Het IISG verzamelt sinds zijn oprichting in 1935 archieven, boeken, kranten en tijdschriften, affiches, foto's en ander beeld - en geluidmateriaal op dit terrein. De collecties zijn merendeels vrij toegankelijk.

Noot voor de redactie

Voor meer informatie en voor het aanvragen van foto's in hoge resolutie kunt u contact opnemen met:

Aukje Lettinga, communicatiemedewerker IISG
Telefoon 020 6685866
E-mail ale@iisg.nl
Website http://www.iisg.nl