Verkenning ‘Taalbeleid in het hoger onderwijs’

19 juni 2017

De minister van OCW heeft de KNAW gevraagd een verkenning uit te voeren naar taalbeleid in het hoger onderwijs. De centrale vraag: op basis van welke aspecten kan een universiteit of hogeschool voor een bepaalde opleiding een verantwoorde keus maken voor onderwijs in het Nederlands of in het Engels? Het rapport verschijnt binnenkort.

In december 2016 verscheen een tussenrapportage (pdf). Het eindrapport is gereed in de zomer van 2017.

Blijf op de hoogte

Wilt u het rapport ontvangen zodra het verschijnt? Stuur dan alvast een mail met uw naam en adres naar .