Vijf wetenschappers geëerd met prestigieuze Heinekenprijzen

15 april 2014

In Amsterdam heeft de KNAW de namen bekendgemaakt van de vijf wetenschappers die dit jaar de prestigieuze Heinekenprijzen hebben gewonnen (in totaal één miljoen Amerikaanse dollars). In 2014 is het 50 jaar geleden dat de eerste Heinekenprijs werd uitgereikt aan de Oostenrijks-Amerikaanse chemicus Erwin Chargaff.

Jury’s van de KNAW hebben de Heinekenprijzen van 2014 toegekend aan de volgende laureaten:

Christopher Dobson, hoogleraar chemische en structurele biologie aan de Universiteit van Cambridge (Verenigd Koninkrijk)
Prof. Dobson krijgt de Dr. H.P. Heinekenprijs voor de Biochemie en Biofysica 2014 voor het ontrafelen van hoe eiwitten in het lichaam zich verkeerd kunnen vouwen en hoe dat kan leiden tot ouderdomsziekten zoals Alzheimer, Parkinson en diabetes.

Kari Alitalo, Academiehoogleraar moleculaire biologie van kanker aan de Universiteit van Helsinki (Finland).
Prof. Alitalo krijgt de Dr. A.H. Heinekenprijs voor de Geneeskunde 2014 voor zijn pionierswerk in het onderzoek naar hoe en wanneer lymfe- en bloedvatstelsels groeien, en hoe die kennis kan helpen bij het behandelen van kanker en andere ziekten.

Jaap Sinninghe Damsté, afdelingshoofd bij het NIOZ Koninklijk Nederlands Instituut voor Onderzoek der Zee en hoogleraar organische geochemie aan de Universiteit Utrecht
Prof. Sinninghe Damsté krijgt de Dr. A.H. Heinekenprijs voor de Milieuwetenschappen 2014 voor zijn grote inspanningen bij de ontdekking en ontwikkeling van ‘chemische fossielen’, die ons helpen de geschiedenis van de aardse biosfeer te reconstrueren.

Aleida Assmann, hoogleraar Engelse literatuur aan de Universiteit van Konstanz (Duitsland).
Prof. Assmann krijgt de Dr. A.H. Heinekenprijs voor de Historische Wetenschap 2014 voor haar baanbrekende onderzoek naar ‘cultureel geheugen’. Hoe gaat men in samenlevingen om met het verleden en geeft men er vorm aan in nieuws, media, literatuur, visuele kunsten, muziek, gebouwen en monumenten en herdenkingsdagen. 

James McClelland, directeur van het Center for Mind, Brain, and Computation aan de Universiteit van Stanford (Verenigde Staten).
Prof. McClelland krijgt de C.L. de Carvalho-Heinekenprijs voor de Cognitiewetenschap 2014 voor zijn grote en fundamentele bijdrage aan het gebruik van neurale netwerken voor het modelleren van cognitieve hersenprocessen.

Vorige maand maakte de KNAW al bekend dat de Dr. A.H. Heinekenprijs voor de Kunst in 2014 gaat naar beeldend kunstenaar Wendelien van Oldenborgh, wier werk volgens de KNAW een unieke plaats inneemt binnen het Nederlandse kunstlandschap.

Prijsuitreiking

De Heinekenprijzen 2014 worden op donderdag 2 oktober 2014 uitgereikt tijdens een speciale zitting van de Koninklijke Nederlandse Akademie van Wetenschappen in de Beurs van Berlage te Amsterdam. Bij die gelegenheid zullen ook de Heineken Young Scientists Awards worden uitgereikt aan vijf getalenteerde jonge onderzoekers die als voorbeeld voor andere jonge onderzoekers en wetenschappers kunnen dienen.

Over de Heinekenprijzen

Heinekenprijzen-KNAW-bannerIn 2014 is het vijftig jaar geleden dat de Dr. H.P. Heinekenprijs voor de Biochemie en Biofysica, voor het eerst werd uitgereikt. Aan die internationaal prestigieuze wetenschapsprijs werden in de jaren erna vervolgens nog vijf Heinekenprijzen toegevoegd: de Dr. A.H. Heinekenprijzen voor Kunst (1988), Geneeskunde (1989), Milieuwetenschappen (1990) en Historische wetenschap (1990), en de C.L. de Carvalho-Heinekenprijs voor de Cognitiewetenschap (in 2006 ingesteld als de Dr. A.H. Heinekenprijs voor de Cognitiewetenschap).

Dr. Alfred H. Heineken (1923-2002) stelde de Heinekenprijzen in 1964 in, als een hommage aan zijn vader (dr. Henry P. Heineken, 1886-1971). Alfred Heinekens dochter, Charlene de Carvalho-Heineken (1954) zet deze traditie voort als voorzitter van de Dr. H.P. Heineken Stichting en de Stichting Alfred Heineken Fondsen die de prijzen financieren.

Alle Heinekenprijzen worden eens in de twee jaar uitgereikt. De winnaars worden geselecteerd door jury’s die zijn samengesteld uit leden van de Koninklijke Nederlandse Akademie van Wetenschappen.

De wetenschappelijke Heinekenprijzen bedragen elk 200 duizend dollar. De Heinekenprijs voor Kunst bedraagt 100 duizend euro, waarvan de helft moet worden besteed aan een publicatie of expositie. De aanmoedigingsprijzen voor jonge wetenschappers bedragen elk 10 duizend euro.