Vijftig jaar Sociaal-Wetenschappelijke Raad

19 juni 2009

Pieter Baan, Hans Blom, Ybo Buruma, Wim van de Donk, Willem Hofstee, Willem Pompe, Alexander Rinnooy Kan en Paul Schnabel: allemaal zijn of waren ze in de afgelopen vijftig jaar korter of langer lid van de Sociaal-Wetenschappelijke Raad (SWR) van de KNAW.

De leden komen uit verschillende disciplines, en die diverse samenstelling maakt het mogelijk om maatschappelijke en wetenschappelijke kwesties op een unieke manier te bespreken. Het lustrum van de SWR op woensdag 1 juli a.s. staat in het teken van sociale wetenschappen en beleid.

De Sociaal-Wetenschappelijke Raad werd op 1 juli 1959 ingesteld door de Akademie om haar onder meer bij te staan bij de haar van overheidswege opgelegde adviserende taak. Al vijftig jaar stimuleert de SWR de sociale wetenschappen an sich, onder meer door advisering over onderzoek naar maatschappelijke kwesties als veranderende vrijetijdsbesteding en de arbeidsmarkt. Daarnaast houdt de SWR zich bezig met de relatie tussen wetenschappelijk onderzoek en beleid. Zo was de SWR al zeer vroeg betrokken bij de instelling van het SCP en de WRR, belangrijke instellingen op het snijvlak van wetenschap en beleid. Die relatie tussen sociale wetenschappen en beleid is een rode draad in de geschiedenis van de SWR, die grotendeels parallel loopt met de opkomst en bloei van de sociale wetenschappen in ons land.

Lustrumconferentie

"Sociale wetenschappen: stille kracht, sterke macht" is de titel van de lustrumconferentie van de SWR, op woensdag 1 juli in het Trippenhuis in Amsterdam. 's Ochtends zijn er workshops met onderzoekers en beleidsmakers over Migratie en integratie; Financiële crisis en globalisering; Individualisering, solidariteit en evolutie; Van maakbare samenleving naar maakbare mens; Recht en conflict; en Democratie en rechtsstaat. 's Middags presenteert Paul Schnabel clichés en misvattingen die over de sociale wetenschappen de ronde doen, en is er een film en debat over de rol van sociale wetenschappen in de samenleving, met Wim van de Donk (WRR) en Andrée van Es (Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties).

Lustrumboek

Historicus Bram Mellink schreef over vijftig jaar SWR het lustrumboek Kennis en kennissen. Een kleine geschiedenis van de Sociaal-Wetenschappelijke Raad 1959-2009.