VN vragen InterAcademy Council o.l.v. Robbert Dijkgraaf werkwijze IPCC door te lichten

10 maart 2010

Vandaag wordt tijdens een persconferentie in New York officieel bekendgemaakt dat de InterAcademy Council (IAC) zich zal buigen over de werkwijze van het International Panel on Climate Change (IPCC).

De Verenigde Naties en het IPCC hebben de IAC gevraagd een onafhankelijk oordeel te vellen over de rapportages van het IPCC, in het bijzonder over de zorgvuldigheid van zijn werkwijze bij het opstellen ervan. Bij de persconferentie wordt de IAC vertegenwoordigd door Robbert Dijkgraaf, president van de Koninklijke Nederlandse Akademie van Wetenschappen en covoorzitter van de IAC. Bij de persconferentie zijn ook aanwezig secretaris-generaal van de Verenigde Naties Ban Ki-moon en Rajendra Pachauri, directeur van het IPCC.

De IAC is een internationaal adviesorgaan dat de kennis van de beste wetenschappers ter wereld mobiliseert ten behoeve van adviezen aan internationale organisaties zoals de Verenigde Naties en de Wereldbank. Bij de IAC aangesloten zijn zowel individuele nationale wetenschapsacademies als koepelorganisaties van academies. Het secretariaat is ondergebracht bij de KNAW in Amsterdam. De tweede covoorzitter, naast Robbert Dijkgraaf, is Lu Yongxiang, voorzitter van de Chinese Academy of Sciences.

Voor dit project zal de IAC een werkgroep inrichten met ter zake kundige wetenschappers. De samenstelling van deze 'Independent Evaluation Group' wordt binnenkort bekendgemaakt. De IAC is gevraagd te rapporteren vóór 1 september van dit jaar. De IAC ontvangt financiële steun van de VN voor dit advies. Om iedere schijn van belangenverstrengeling te voorkomen krijgen de leden van de werkgroep uitsluitend hun onkosten vergoed.

Robbert Dijkgraaf over het advies: "De InterAcademy Council is klaar om deze handschoen op te pakken en zich te buigen over het werk en de werkwijze van het IPCC. Ons doel zal zijn nationale overheden te voorzien van heldere informatie waarop zowel zijzelf als de inwoners van hun landen verstandige keuzen kunnen baseren."

De persconferentie vindt vanavond om 18.30 uur Nederlandse tijd plaats bij de Verenigde Naties in New York. Hij is te volgen via webcast op www.un.org/webcast. Voor omroepen is ook videomateriaal beschikbaar.

Nadere informatie

Irene van Houten, Afdeling Communicatie KNAW, telefoon 020 5510 733 of 06 1137 5909.
William Kearney, Director of Media Relations, US National Academy of Sciences, wkearney@nas.edu telefoon 00 1 202 334 2138.

Meer over de Interacademy Council is te vinden op www.interacademycouncil.net