Vogelgriep in de natuur beter begrepen dankzij wilde eenden

6 september 2013

Wilde eenden in Nederland blijken jaarlijks twee vogelgrieppieken door te maken. Een kleine zomerpiek is gekoppeld aan de aanwas van jonge eenden, een grote najaarspiek valt samen met de aankomst van trekvogels. Dit wil niet zeggen dat trekvogels het vogelgriepvirus naar Nederland brengen. Dat blijkt uit onderzoek onder leiding van het Nederlands Instituut voor Ecologie (NIOO-KNAW).

De resultaten van het onderzoek staan online bij het Journal of Animal Ecology.

‘We zien twee infectiepieken van vogelgriep bij de wilde eend in Nederland', zegt dierecoloog Jacintha van Dijk van het NIOO. Een onderzoeksteam van het NIOO, Erasmus MC en Australische partners vond een kleine zomerpiek en een grote piek in het najaar. In de zomer komen er veel jonge dieren bij. Zij bleken vaker besmet, hadden een lagere weerstand (minder beschermende antistoffen in het bloed) en juist meer virusdeeltjes in hun uitscheiding. Tijdens de herfstpiek waren trekvogels ook vaker geïnfecteerd en ze droegen weinig antistoffen bij zich. ‘Dus kunnen we zeggen dat de jongen en de trekkers de pieken in het vóórkomen van natuurlijke vogelgriep waarschijnlijk veroorzaken.’

Het NIOO is met ruim 220 medewerkers en studenten een van de grootste onderzoeksinstituten van de KNAW. Het is gespecialiseerd in de ecologie van het zoete water en het land. Sinds 2011 is het gevestigd in een duurzaam gebouwd onderzoekspand in Wageningen.