Waddenacademie reikt prijs uit voor beste Waddenproefschrift

7 juli 2009

De Waddenacademie, een instituut van de Koninklijke Nederlandse Akademie van Wetenschappen, reikt met ingang van dit jaar jaarlijks de Waddenacademieprijs uit.

De prijs ter waarde van 5.000 euro is bedoeld voor jonge wetenschappers die onderzoek doen naar het Waddengebied. Daarbij gaat het niet alleen om ecologische aspecten, maar ook om geologisch, klimatologisch, sociaal-economisch of cultuurhistorisch onderzoek.

De Waddenacademieprijs 2009 is bestemd voor degene die in het academisch jaar 2007 - 2008 of 2008 - 2009 het beste Waddengerelateerde proefschrift heeft afgerond. De prijs wordt met ingang van 2009 jaarlijks uitgereikt en is afwisselend bestemd voor het beste proefschrift en de beste Masterthesis.

De jury voor de Waddenacademieprijs 2009 bestaat uit:

  • dr. Hessel Speelman: bestuurslid Waddenacademie (voorzitter)
  • prof. dr. Gert de Roo: hoogleraar Planologie RUG
  • prof. dr. Jack Middelburg: werkgroepleider Ecosysteem Studies NIOO-KNAW en hoogleraar Biochemie UU
  • prof. dr. Hans Mol wetenschappelijke medewerker Fryske Akademy en bijzonder hoogleraar Geschiedenis van Fryslan UL
  • prof. dr. Peter van Tienderen: hoogleraar experimentele plantensystematiek, directeur onderzoeksinstituut IBED Universiteit van Amsterdam

Wie in aanmerking denkt te komen voor de eerste Waddenacademieprijs is van harte uitgenodigd om vóór 1 oktober de benodigde informatie op te sturen naar de Waddenacademie. Zie: www.waddenacademie.knaw.nl.

Voor meer informatie

Klaas Deen, bestuurssecretaris van de Waddenacademie
058-2339031 / 06 - 14401374
klaas.deen@waddenacademie.knaw.nl