Kijk de vier expertmeetings terug

Wat is de impact van de pandemie op wetenschap(pers)?

21 januari 2022

De wereld veranderde in rap tempo toen de coronacrisis begon. Ook de wetenschapswereld ondervond positieve én negatieve effecten. Welke effecten willen we behouden? En welke juist verhelpen?

Onder andere via vier expertmeetings verzamelde de commissie 'Impact van de COVID-19-pandemie op wetenschappers' input om hierover een advies uit te brengen.

Kijk de expertmeetings terug. 

Deel I: Betrouwbaarheid van de wetenschap

Wetenschappelijke kennis kan onderwerp zijn van hevige strijd, offline én online. Wat is de oorzaak van het in twijfel trekken van wetenschappelijke kennis, wie werken er aan mee, en waarom? En wat kunnen we doen om de betrouwbaarheid van de wetenschap te behouden?

Of bekijk deze video direct op ons YouTube-kanaal.

Deel II: De impact van COVID-19 op onderzoekers

De effecten van de pandemie op onderzoekers in Nederland variëren sterk, afhankelijk van discipline, carrièrefase, nationaliteit en persoonlijke omstandigheden. Wat zijn de positieve en negatieve gevolgen? En wat willen we wel en niet behouden? 

 
Of bekijk deze video direct op ons YouTube-kanaal.

Deel III: Wervelende wetenschap

Onderzoekers waren 'on fire' tijdens de pandemie. Er werd in een flink tempo nieuwe kennis ontwikkeld met een directe maatschappelijke impact. Wetenschappers lanceerden al snel initiatieven om hun kennis relevant te maken voor de nieuwe situatie. Wat hebben we hiervan geleerd?

 
Of bekijk deze video direct op ons YouTube-kanaal.

Deel IV: Wetenschap en digitale technologie

Digitale technologieën hebben tijdens de pandemie veel goeds gebracht dat we ook in het onderzoek en onderwijs niet meer zouden willen missen. Het maakte bijvoorbeeld internationale samenwerking een stuk praktischer. Maar digitalisering brengt ook risico’s met zich mee voor veiligheid en academische waarden - denk aan proctoring. En hoe moeten universiteiten en onderzoeksorganisaties omgaan met de toenemende afhankelijkheid van Big Tech? 

Of bekijk deze video direct op ons YouTube-kanaal.