Watervogelpoep helpt biodiversiteit

23 januari 2012

Waterplanten en waterdiertjes verspreiden zich niet alleen via het water, ze krijgen hulp van watervogels. Die eten de planten en diertjes en vliegen vervolgens de halve wereld over.

In haar promotieonderzoek, waarvoor zij maandag 16 januari 2012 haar proefschrift verdedigde, bekeek Iris Charalambidou de verspreiding van zaden van waterplanten en eitjes van ongewervelde waterdiertjes via de darmen van watervogels. Daaruit bleek dat waterdiertjes zich zo over honderden, en planten zich zelfs over meer dan duizend kilometer kunnen verspreiden.