Interview met winnaars KNAW Early Career Awards

'Wees nieuwsgierig, blijf onderzoeken. Koester je ideeën.'

4 februari 2020

Vanmiddag op 4 februari 2020 vindt de eerste uitreiking plaats van de KNAW Early Career Awards aan twaalf getalenteerde jonge onderzoekers. Maak kennis met prijswinnaars Carolien Stolte, Niko Wanders, Gijs Schumacher, Romy Gaillard en Laura Klinkenberg. In dit interview vertellen zij meer over hun onderzoek/werk en hun droom. 

040220-uitreiking-ECA-Inge-Hoogland_460.jpgMinister Van Engelshoven en president KNAW Wim van Saarloos met de winnaars van de KNAW Early Career Awards. Foto: Inge Hoogland

Carolien Stolte

Carolien Stolte onderzoekt de rol van informele Afro-Aziatische netwerken tijdens de Koude Oorlog. Ze heeft onder meer een digitale databank van Afro-Aziatische netwerken opgezet en werkt nu aan een lesmodule over dekolonisatie en de Koude Oorlog voor scholieren. Met het prijzengeld van haar KNAW Early Career Award gaat zij archiefonderzoek doen rondom de kolonisatieperiode op verschillende buitenlandse locaties. Dit is iets waar ze erg naar uit kijkt.

Niko Wanders

Niko Wanders houdt zich in zijn onderzoek bezig met de voorspellingen van grootschalige overstromingen en droogte. Hij gaat zijn prijzengeld inzetten om meer bewustwording te creëren over de gevolgen van droogte en het onderzoek naar droogte. 'Het is belangrijk om de jongere generatie te laten zien hoe we de gevolgen van droogte nu ervaren en wat we in de toekomst nog kunnen verwachten.'

Gijs Schumacher

Gijs Schumacher doet onderzoek naar de rol van emotie in de politiek. Deze kunnen hoog oplopen als we bijvoorbeeld denken aan de juichende massa’s bij politieke rally’s tijdens speeches van Trump, of Jesse Klaver om een Nederlands voorbeeld te noemen. Gijs probeert er achter te komen wat het effect is van deze emoties in de sociale context. Hiervoor heeft hij nieuwe software en hardware nodig, die hij nu kan aanschaffen met het toegekende prijzengeld.

Romy Gaillard

Romy Gaillard bestudeert de invloed van de gezondheid van moeders op kinderen. Door middel van werkbezoeken naar onder meer de Harvard School of Public Health wil zij zich verdiepen in nieuwe methodes voor haar onderzoek. Dit gaat bijvoorbeeld om het toepassen van nieuwe geavanceerde metingen om beter te begrijpen welke onderliggende mechanismen een rol spelen in de gevonden relaties tussen een suboptimale gezondheid van de moeder op de ontwikkeling van het nog ongeboren kind.

Wat is jullie droom?

Carolien: 'De beste geschiedwetenschap is niet alleen doorwrocht, maar ook mooi geschreven. Het is geschiedenis die in de eerste plaats gelezen wil worden. Niet op jacht naar een voetnoot bij eigen onderzoek, maar om op een nieuwe manier naar het verleden te kijken. Goed schrijven kost echter tijd, en die tijd is niet altijd kwantificeerbaar. Natuurlijk hebben ook historici materiële zaken nodig bij hun onderzoek, maar (schrijf)tijd is het grootste én het meest schaarse goed. En historici staan daarin niet alleen. Mijn droom is daarom een universiteit waar het inzicht, dat goede wetenschap tijd kost, leidend is.'

Niko: 'Ik hoop dat in de nabije toekomst iedereen toegang heeft tot open wetenschappelijke gegevens, resultaten en informatie, zodat iedereen het belang en nut van (hydrologisch) onderzoek zelf kan zien. Het zou mooi zijn als we in de toekomst de gevolgen van droogte beter leren begrijpen, niet alleen in Nederland, maar wereldwijd. Zo kunnen we de schade die erdoor wordt veroorzaakt verkleinen. Droogte zal altijd blijven voorkomen, klimaatverandering zal de kans op een droogte alleen maar groter maken, maar we kunnen onszelf wel wapenen tegen de mogelijke gevolgen.'

Gijs: 'Mijn droom is om de hartslag van de democratie meten. De democratie is een bijzonder complex systeem met politici en kiezers met allerlei voorkeuren, persoonlijkheden en emoties. Ook komen er steeds weer nieuwe uitdagingen van buitenaf. Ik verdiep me graag in hoe politieke elites deze uitdagingen presenteren en wat voor oplossingen zij bieden. Hoe verwerken wij vervolgens deze informatie, en hoe bepaalt dat onze keuzes in het democratisch bestel? En zijn die keuzes dan wel voldoende om de uitdagingen van buitenaf het hoofd te bieden?'

Romy: ‘Mijn ambitie is om met mijn onderzoek bij te dragen aan strategieën om kinderen een zo goed mogelijke start te geven, al vanaf de vroegste fase van het leven, dus tijdens de ontwikkeling van het nog ongeboren kind in de baarmoeder. Ik hoop met nieuwe interventies en preventiestrategieën die zich richten op het verbeteren van de gezondheid van aanstaande moeders, voor en tijdens de zwangerschap, hun eigen gezondheid en de gezondheid van hun kinderen gedurende het leven te verbeteren.’

'Wees nieuwsgierig, blijf onderzoeken. Koester je ideeën'

Foto: Laura Klinkenberg, www.ritualdesign.nl

Alle prijswinnaars ontvangen naast het prijzengeld van € 15.000 het kunstobject 'Extended Jewellery', dat ontworpen is door Laura Klinkenberg. De twaalf verschillende doosjes bevatten de boodschap 'Wees nieuwsgierig, blijf onderzoeken. Koester je ideeën'. 

Over de KNAW Early Career Awards

De KNAW Early Career Awards zijn bedoeld voor onderzoekers in Nederland die aan het begin van hun carrière staan en die in staat zijn vernieuwende en originele onderzoeksideeën verder te ontwikkelen. Jaarlijks worden maximaal twaalf Awards uitgereikt, verdeeld over de vier KNAW-domeinen: Geesteswetenschappen, Gedrags-, Maatschappij- en Rechtswetenschappen, Natuur- en Technische Wetenschappen en Medische, Medisch-Biologische en Gezondheidswetenschappen.