Wetenschap en politiek halen de banden aan

25 september 2014

De Tweede Kamer en de wetenschapsorganisaties KNAW, De Jonge Akademie, NWO en VSNU hebben besloten om de ‘pilot Parlement en Wetenschap’ om te zetten in een structurele samenwerking. Wat drie jaar geleden begon als proefproject, wordt nu voor onbepaalde tijd voortgezet. De Kamer wil door de samenwerking zijn kennispositie versterken; de wetenschapsorganisaties willen met wetenschappelijke kennis bijdragen aan het parlementaire proces.

Pilot Parlement en Wetenschap

De pilot Parlement en Wetenschap liep van november 2011 tot juli 2014 binnen het werkgebied van de vaste Kamercommissies voor Sociale Zaken en Werkgelegenheid en voor Infrastructuur en Milieu. Na een evaluatie door de initiatiefnemers is besloten dat vanaf 1 oktober alle Kamercommissies gebruik kunnen maken van drie instrumenten: de ontbijtbijeenkomst, de wetenschappelijke factsheet en de netwerkverkenning.

Samenwerkinginstrumenten

Een ontbijtbijeenkomst biedt de mogelijkheid om op informele wijze met wetenschappers van gedachten te wisselen over een thema. Een wetenschappelijke factsheet is een weergave van de wetenschappelijke stand van zaken op een beleids- of kennisterrein. De netwerkverkenning is een document dat de Kamer snel een overzicht geeft van wetenschappers, onderzoeksgroepen en onderzoeksinstituten met expertise op een specifiek gebied, bijvoorbeeld ter voorbereiding op een rondetafelgesprek.