Wetenschappelijk onderzoek op scholen

21 april 2009

Minister Plasterk neemt het voorstel van de 'commissie-Dijkgraaf' over en honoreert achttien voorstellen voor experimenteel onderzoek in het primair en voortgezet onderwijs. Hiermee is in totaal 11,3 miljoen euro gemoeid.

De jury, onder leiding van KNAW-voorzitter Robbert Dijkgraaf, koos de achttien voorstellen uit totaal 112 inzendingen van consortia van onderzoeksinstellingen, scholen en instellingen voor jeugdzorg.

De voorstellen vallen binnen het Actieprogramma Onderwijs Bewijs. Het doel van dit programma is om via wetenschappelijke experimenten kennis te krijgen over wat werkt en niet werkt in het onderwijs. Het gaat daarbij om een vermindering van het lerarentekort, een verbetering van het taal- en rekenonderwijs, een versterking van de relatie tussen onderwijs en jeugdzorg en een verbetering van de signalering en/of begeleiding van hoogbegaafde leerlingen.

De jury heeft de voorstellen kritisch beoordeeld waardoor er nog ruim 11 miljoen euro over is. Hiervoor zal een tweede ronde van Onderwijs Bewijs worden uitgeschreven. De exacte voorwaarden en thema's van deze ronde worden in het najaar bekend gemaakt.

Meer informatie