Wetenschappelijk onderzoek umc’s bij wereldtop

18 augustus 2014

De acht universitaire medisch centra (umc’s) in Nederland scoren wetenschappelijk heel goed. Zij publiceren veel wetenschappelijke artikelen: ongeveer een derde van het totaal in Nederland. Die publicaties worden bovendien vaak geciteerd door andere wetenschappers. Dat blijkt uit een nieuw rapport van het Rathenau Instituut.

Veel publicaties en veel geciteerd

In totaal hebben onderzoekers van de Nederlandse umc’s in de periode 2008-2011 meer dan 44.000 wetenschappelijke publicaties uitgebracht. Dat was een kwart meer dan in de drie jaar daarvoor. De 44.000 publicaties worden bovendien vaak geciteerd door andere wetenschappers. Dat is een graadmeter voor de kwaliteit van die publicaties. Zo zijn in de periode 2008-2011 de artikelen van het umc in Groningen 52 procent procent vaker geciteerd dan het wereldgemiddelde, en die van het VUmc en het Erasmus UMC zelfs 71 procent. Sinds de periode 2004-2007 zijn die citatiescores bovendien bij alle umc’s gestegen.

Bibliografische gegevens

Chiong Meza, C., J. van Steen & J. de Jonge. (2014). De Nederlandse universitair medische centra. Feiten en Cijfers 12. Den Haag: Rathenau Instituut.

Het Rathenau instituut

Logo Rathenau InstituutHet Rathenau instituut stimuleert de publieke en politieke meningsvorming over wetenschap en technologie. Daartoe doet het instituut onderzoek naar de organisatie en ontwikkeling van het wetenschapssysteem, publiceert het over maatschappelijke effecten van nieuwe technologieën, en organiseert het debatten over vraagstukken en dilemma’s op het gebied van wetenschap en technologie. Het instituut is beheersmatig ondergebracht bij de KNAW.