Wetenschappelijke integriteit versus menselijke integriteit

10 oktober 2012

Op 30 oktober 2012 organiseert de KNAW als hommage aan Arie de Froe een symposium over wetenschappelijke integriteit versus menselijke integriteit.

Tijdens de Tweede Wereldoorlog manipuleerde Arie de Froe (1907-1992), hoogleraar antropobiologie en menselijke erfelijkheidsleer aan de Universiteit van Amsterdam, onderzoeksgegevens voor een hoger menselijk doel: het redden van levens. Hij gebruikte zijn wetenschappelijke status om de bezetter met diens eigen waan te misleiden.

De keuzes van De Froe kunnen ook nu nog een moreel baken zijn – getuige de actuele discussie over het misbruiken van onderzoeksgegevens:

  • Wat zijn de gevolgen van de gedragingen van onderzoekers in een tijd waarin wetenschap niet meer als onverbiddelijke autoriteit wordt gezien?
  • Wanneer is de wetenschappelijke integriteit in strijd met algemene regels van menselijke integriteit, zoals die bijvoorbeeld zijn neergelegd in mensenrechtenverdragen?

Sprekers uit diverse wetenschapsgebieden proberen deze vragen te beantwoorden.