Wetenschapsportal www.NARCIS.nl vernieuwd en verbeterd.

24 maart 2010

NARCIS, een portal van de Koninklijke Nederlandse Akademie van Wetenschappen, geeft toegang tot informatie over wetenschappers, hun instituten en hun publicaties. De portal bevat open access publicaties van alle Nederlandse universiteiten en van veel onderzoeksinstituten, waaronder die van de KNAW en van NWO.

De portal www.narcis.nl bestond al langer, maar is vernieuwd en verbeterd. De portal is gebruikersvriendelijker gemaakt, onder andere door verbetering van de zoekstructuur. Ook zijn diensten toegevoegd die het makkelijker maken op de hoogte te blijven van ontwikkelingen in bepaalde vakgebieden.

Gericht zoeken in NARCIS is eenvoudiger geworden, vooral door de mogelijkheid zoekresultaten in te perken op basis van verschillende kenmerken. Bent u op zoek naar een publicatie of een expert op een bepaald vakgebied, dan brengt NARCIS u op een slimme en eenvoudige manier bij een overzichtspagina van onderzoekers met de gezochte expertise. Op hun persoonspagina vindt u vervolgens contactgegevens en informatie over hun onderzoek, evenals hun open access publicaties.

Niet alleen de zoekstructuur is verbeterd. Het is nu ook mogelijk het zoekresultaat toe te voegen aan uw favorieten en met een attenderingsservice op de hoogte te blijven van de nieuwste publicaties, datasets en onderzoek op bepaalde vakgebieden.

Voor meer informatie

Arjan Hogenaar
06 2338 0568

Chris Baars
06 2338 0622

narcis@dans.knaw.nl