Wetenschapsspel Moendoes nu ook beschikbaar voor de basisschool

9 januari 2013

Op 9 januari 2013 ontving André de Jong, Directeur-Generaal Primair en Voortgezet Onderwijs Ministerie OCW op de Utrechtse basisschool Pieterskerkhof een exemplaar van het wetenschapsspel Moendoes. De DG was er getuige van hoe leerlingen van 8-12 jaar hiermee spelenderwijs kunnen ervaren hoe wetenschappers te werk gaan. Moendoes, dat in het voortgezet onderwijs al een succesformule bleek, is een project van De Jonge Akademie, ontworpen door De Praktijk.

overhandiging-moendoes.jpgDirecteur Generaal Primair en Voortgezet Onderwijs (Ministerie OCW) André de Jong overhandigt het eerste exemplaar van het wetenschapsspel Moendoes aan Ronald Goosen, directeur basisschool Pieterskerkhof in Utrecht, in aanwezigheid van Maarten Kleinhans, De Jonge Akademie. (foto Milette Raats)

Moendoes is een spel waarbij leerlingen als een team wetenschappers uit verschillende disciplines een onbekende planeet in kaart moeten brengen. Hoe zit het hier met de zwaartekracht, en met de seizoenen? Zijn de lokale dieren gevaarlijk? Hoe zit de taal van de bewoners in elkaar? En wat betekenen die gele driehoekjes? Al doende krijgen leerlingen meer inzicht in het wetenschappelijk denken en doen. Meer informatie

Het grote succes van Moendoes in de onderbouw van het voortgezet onderwijs – waar inmiddels ruim 1000 speldozen in roulatie zijn - inspireerde tot het maken van een uitbreiding voor het primair onderwijs. Dit in de vorm van een leerkrachtenhandleiding en een aanvullende kaartenset.

De in totaal 1500 Moendoes-speldozen zullen voor een belangrijk deel worden verspreid via de Wetenschapsknooppunten van universiteiten, die wetenschapseducatieprogramma’s aanbieden aan basisscholen in de regio.

Met dit spel sluit De Jonge Akademie naadloos aan bij het breder gedragen streven naar meer wetenschapsbewustwording en ruimte voor onderzoekend leren in het  onderwijs, te beginnen op de basisschool. Het oorspronkelijke spel en de uitbreiding zijn mogelijk gemaakt door SNS REAAL Fonds en de KNAW. 

Over De Jonge Akademie

De Jonge Akademie is binnen de Koninklijke Nederlandse Akademie van Wetenschappen (KNAW) een zelfstandig platform van vijftig jonge topwetenschappers uit verschillende disciplines. Zij organiseert activiteiten op het gebied van interdisciplinariteit, wetenschapsbeleid en wetenschap en maatschappij.

Voor meer informatie:
Marja van der Putten, afd. Communicatie KNAW,  tel. 020 551 0858, e-mail marja.van.der.putten@knaw.nl