Wim van Saarloos eerste vicepresident nieuwe stijl KNAW

15 maart 2016

Wim van Saarloos treedt per 1 september aan als vicepresident van de KNAW. Door een reglementswijziging is de vicepresident voortaan qualitate qua opvolger van de zittende president. Nieuw is ook dat de vicepresident, net als de president, geacht wordt drie dagen per week beschikbaar te zijn. 

Wim van Saarloos geeft momenteel mede vorm aan de transitie van NWO, een taak die hij vanaf 1 september gefaseerd overdraagt. Per 1 januari keert hij terug naar de Universiteit Leiden als hoogleraar theoretische natuurkunde.

Doordat voortaan zowel de president als de vicepresident drie dagen per week aan zijn bestuurlijke taken kan besteden wordt de bestuurskracht van de KNAW versterkt, in lijn met het advies van de commissie die de KNAW in 2014 evalueerde. José van Dijck over de benoeming: 'Wim van Saarloos is een gelauwerd wetenschapper, maar ook een voortreffelijk bestuurder en een verbindend leider. Ik verheug me er enorm op met hem en de andere bestuursleden werk te kunnen maken van de ambities in onze net gepresenteerde strategische agenda.'

Foto: Bram Saeys

Wim van Saarloos geeft momenteel als programmadirecteur transitie (mede) vorm aan de organisatieaanpassing van de Nederlandse Organisatie voor Wetenschappelijk Onderzoek (NWO). De transitie van NWO vloeit voort uit de Wetenschapsvisie 2025 van het kabinet. Op 1 januari 2017 treedt hij in dienst van de Universiteit Leiden en eindigt zijn lidmaatschap van de raad van toezicht van diezelfde universiteit. Van Saarloos over zijn functie bij de KNAW: 'Ik vind het een eer en een voorrecht om me als eerste vicepresident in de nieuwe bestuursopzet te mogen inzetten voor de KNAW samen met en in de verbindende stijl van José van Dijck, én om dat te kunnen combineren met een terugkeer naar onderzoek en onderwijs aan de Universiteit Leiden.'

Wisseling van de wacht 

In de loop van dit jaar nemen vier bestuursleden van de KNAW afscheid en treden drie nieuwe bestuursleden aan. De terugtredende bestuursleden zijn Pearl Dykstra, Albert van den Berg en Jan Willem Gunning, per 1 juni, en Ellen van Wolde, per 1 oktober. Zij worden opgevolgd door Marc Groenhuijsen (1 juni), Wim van Saarloos (1 september) en Maarten Prak (1 oktober). De wisseling van de wacht vindt plaats tijdens de Akademiemiddag op 30 mei aanstaande.

Selectiecommissie

Wim van Saarloos werd unaniem voorgedragen door een selectiecommissie onder voorzitterschap van Keimpe Algra. Algra: 'Wim van Saarloos combineert belangstelling voor wetenschap in den brede met kennis van het wetenschaps- en innovatiebeleid, internationale ervaring en communicatieve vaardigheden. Zijn netwerk is omvangrijk en bestrijkt niet alleen de wetenschappelijke wereld, maar ook het bedrijfsleven. Dat maakt hem bij uitstek geschikt voor de functie van vicepresident en vervolgens president van de KNAW.'

Over Wim van Saarloos

Wim van Saarloos (1955) studeerde technische natuurkunde in Delft en promoveerde in 1982 aan de Universiteit Leiden. Tot 1991 werkte hij in de Verenigde Staten bij de AT&T Bell Laboratories. Van 1991 tot 2009 was hij hoogleraar theoretische natuurkunde aan de Universiteit Leiden en van 1997 tot 2009 directeur van het Lorentz Center van die universiteit. In 2010 werd Wim van Saarloos directeur van de Stichting voor Fundamenteel Onderzoek der Materie (FOM). Sinds 1 juni 2015 geeft hij bij NWO als directeur Transitie vorm aan de interne reorganisatie.

Wim van Saarloos verrichtte baanbrekend onderzoek in de theoretische fysica, onder meer naar instabiliteit van golffronten en naar granulaire materie. Hij ontving nationale en internationale blijken van erkenning voor zijn wetenschappelijke werk. Zo werd hij in 2007 benoemd tot fellow van de American Physical Society en kreeg hij in 2008 de Physicaprijs toegekend. In 2004 werd hij lid van de KNAW.

Over de KNAW 

De Koninklijke Nederlandse Akademie van Wetenschappen (KNAW) is het forum, de stem en het geweten van de Nederlandse wetenschap. Zij ontleent haar gezag aan haar op kwaliteit geselecteerde leden. Vanuit een onafhankelijke positie bewaakt zij de kwaliteit en de belangen van de wetenschap en adviseert zij de regering. Zij is verantwoordelijk voor vijftien instituten die met hun onderzoek en collecties tot de voorhoede van de Nederlandse wetenschap behoren en internationale faam genieten.