Winnaars Vici-beurzen bij de KNAW

13 februari 2015

Op 12 februari 2015 heeft NWO de winnaars bekend gemaakt van de prestigieuze Vici-beurzen. Bij het NIOO-KNAW krijgt onderzoeker Martijn Bezemer een Vici-beurs. Bij de leden van de KNAW valt Eveline Crone in de prijzen; bij de leden van De Jonge Akademie zijn er Vici-beurzen voor Femius Koenderink en Dolf Weijers. Ook Oscar Gelderblom, Amina Helmi en Lieven Vandersypen, allen alumni van De Jonge Akademie, krijgen een Vici-beurs.

De prestigieuze beurzen van 1,5 miljoen euro elk worden jaarlijks toegekend door de Nederlandse Organisatie voor Wetenschappelijk Onderzoek (NWO). De financiering is bedoeld om de komende 5 jaar onderzoek te doen en een eigen onderzoeksgroep op te bouwen. 

Living legacies

Martijn Bezemer, NIOO-KNAW - Ecologie

Planten hebben een grote invloed op het bodemleven. Veranderingen in het bodemleven veroorzaakt door een plant kunnen blijven bestaan als de plant zelf verdwenen is. Onderzocht wordt hoe dergelijke nalatenschappen van planten in bodem andere planten en insecten beïnvloeden en hoe deze bodemeffecten ingezet kunnen worden om ecosystemen te herstellen.

The neural signature of self-concept development in adolescence

Eveline Crone, UL - Ontwikkelingspsychologie

Adolescenten hebben een veranderend zelfbeeld en zijn daardoor extra gevoelig voor andermans mening. Dit kan hun vorming in de maatschappij soms belemmeren. Nieuwe inzichten uit hersenonderzoek laten zien dat verschillende aspecten van het zelfbeeld in het brein aanwijsbaar zijn. We onderzoeken hoe deze hersengebieden zich ontwikkelen in adolescenten.

Hybrid nanophotonic architectures for ultrafast quantum optics

Femius Koenderink, FOM/AMOLF - Nanofysica/technologie

Dat een enkel molecuul een enkel lichtdeeltje kan uitzenden, absorberen, of verstrooien ligt aan de basis van hoe wij onze wereld waarnemen, verlichten, en elkaar klassieke of quantum-beveiligde informatie toesturen. Een kruisbestuiving van miniatuur spiegelpaleizen en nanoschaal radioantennes moet informatieverwerking met pakketjes van enkele fotonen ultrasnel, ultra-efficiënt en ultra-breedbandig maken.

The biochemical and evolutionary basis of specificity in plant hormone responses

Dolf Weijers, WUR - Plant Science

Het hormoon auxine stuurt een groot aantal verschillende groeiprocessen aan, en is daardoor bepalend voor de ontwikkeling van planten. Door de structuur, werkwijze en evolutie van een familie van gen-schakelaars te bestuderen, zullen de onderzoekers proberen te achterhalen hoe die multifunctionaliteit werkt en tot stand is gekomen.

The Dynamics of Inclusive Finance in the Netherlands, 1750-1970

Oscar Gelderblom, UU - Social and economic history

Samenlevingen zijn beter af als bedrijven tegen lage kosten kunnen betalen, lenen, sparen en verzekeren. Dat is minder makkelijk dan het lijkt. We onderzoeken het financieringsgedrag van het Nederlandse midden- en kleinbedrijf sinds 1750 om te bepalen hoe banken, overheden en ondernemers zelf daaraan bijdroegen.

Galactic Archaeology in the Gaia era

Amina Helmi, RUG - Astronomy, astrophysics

Dankzij de recentelijk gelanceerde Europese Gaia-satelliet kunnen we de komende 5 jaar de vormingsgeschiedenis van de Melkweg ontrafelen. Gaia stelt ons in staat de resten van de bouwstenen van ons sterrenstelsel te vinden, zodat we kunnen reconstrueren hoe deze is gevormd en wat in detail de massaverdeling is.

Quantum simulation on a chip

Lieven Vandersypen, TU/d - Nanophysics/technology

Materialen en moleculen zijn al gauw te ingewikkeld om uit te rekenen op computers. De onderzoekers gaan daarom complexe materialen en moleculen nabootsen en meten in het lab, met nanotechnologie. Zij hopen om nieuwe inzichten te verwerven die kunnen leiden tot betere medicijnen en schonere technologie.