Zuidoost-Azië specialist Marijke Klokke benoemd tot Hendrik Mullerhoogleraar

28 oktober 2010

Marijke J. Klokke (1958) is recent benoemd tot hoogleraar Kunst en materiële cultuur van Zuid- en Zuidoost-Azië aan de Faculteit der Geesteswetenschappen van de Universiteit Leiden.

Content/Internet_KNAW/images/klokke.jpgZij bezet daar de komende drie jaar de Hendrik Muller leerstoel van de KNAW. Met deze leerstoel beschikt Leiden voor het eerst sinds twintig jaar weer over een hoogleraar op dit vakgebied, dat op een blijvende belangstelling van studenten mag rekenen.

Marijke Klokke promoveerde in 1990 op een proefschrift over verhalende reliëfs op hindoeïstische en boeddhistische tempels op Java. Zij leidde een project over tempelnetwerken als visuele representatie van de religieuze fundering van Midden Javaanse koninkrijken in de 8e en 9e eeuw. Hiervoor ontving zij in 2000 de Aspasia subsidie van NWO. Momenteel werkt zij aan een boek over de chronologie en onderlinge relaties van Midden Javaanse tempels.

Sinds 2000 is Marijke Klokke als universitair hoofddocent Kunst en materiële cultuur van Zuidoost-Azië verbonden aan de Faculteit der Geesteswetenschappen van de Universiteit Leiden. Van 2009 tot 2010 was zij duovoorzitter van de nieuwe opleiding Talen en culturen van Zuid- en Zuidoost-Azië. Zij is lid van het bestuur van de European Association of Southeast Asian Archaeologists en organiseerde als secretaris in 2008 de 12e internationale conferentie van dit platform. De internationale erkenning voor haar werk is groot en blijkt onder meer uit haar lidmaatschap van de redactie van het toonaangevende tijdschrift Arts Asiatiques.

Over de Hendrik Mullerleerstoel

De Hendrik Mullerleerstoel is een met steun van de Stichting Dr. Hendrik Muller's Vaderlandsch Fonds in 2002 ingestelde KNAW- leerstoel op het gebied van de geesteswetenschappen.