Aan de grenzen van het voorstelbare

Gedachtenexperimenten in de middeleeuwen

Lodi Nauta

2007 | 28 pagina's | ISBN 978-90-6984-542-5 | gratis

Rede uitgesproken bij de aanvaarding van het ambt van bijzonder hoogleraar, vanwege de Stichting Akademieleerstoelen Geesteswetenschappen van de Koninklijke Nederlandse Akademie van Wetenschappen, op het gebied van de Filosofie van de Middeleeuwen en Renaissance, aan de Rijksuniversiteit Groningen, dinsdag 4 december 2007.