Academisch gevormde leraren in het voortgezet onderwijs

Position paper

Koninklijke Nederlandse Akademie van Wetenschappen

2017 | 13 pagina's | gratis

Er moeten op middelbare scholen meer leraren komen met een universitair diploma. Zij zijn nodig om leerlingen voor te bereiden op de universiteit. De komende jaren gaan juist veel van deze leraren op pensioen, terwijl de nieuwe aanwas grotendeels bestaat uit hbo-geschoolde leraren. Tegelijk worden er steeds minder afgestudeerden van universiteiten leraar. Deze instroom moet weer gaan stijgen.