Advies over de participatie van de KNAW in internationale wetenschappelijke verenigingen

Raad voor Technische Wetenschappen (RTW)

2002 | gratis

De Raad heeft advies gegeven over de participatie van de KNAW in internationale wetenschappelijke verenigingen. De Raad acht het niet gewenst dat de KNAW contributieverplichtingen op zich neemt voor het lidmaatschap van dergelijke verenigingen. Er zijn zeer veel internationale wetenschappelijke verenigingen. Wanneer onderzoekers in Nederland belang hechten aan samenwerking met dergelijke verenigingen zou deze samenwerking in eerste instantie moeten worden gestart via landelijke samenwerkingsverbanden van onderzoekers.