Adviesfunctie KNAW, Werkprogramma per oktober 2020

Koninklijke Nederlandse Akademie van Wetenschappen

2020 | 10 pagina's | gratis

De Akademie brengt adviezen en verkenningen uit op tal van terreinen. Die worden opgesteld door steeds wisselende commissies van deskundigen binnen en buiten de KNAW.