Adviesfunctie KNAW, Werkprogramma per september 2019

Koninklijke Nederlandse Akademie van Wetenschappen

2019 | 9 pagina's | gratis

De Akademie brengt adviezen en verkenningen uit op tal van terreinen. Die worden opgesteld door steeds wisselende commissies van deskundigen binnen en buiten de KNAW.