Adviesfunctie KNAW, Werkprogramma per februari 2022

Koninklijke Nederlandse Akademie van Wetenschappen

2022 | gratis

De Akademie brengt adviezen en verkenningen uit op tal van terreinen. Die worden opgesteld door steeds wisselende commissies van deskundigen binnen en buiten de KNAW.