Adviesfunctie KNAW, Werkprogramma per oktober 2021

Koninklijke Nederlandse Akademie van Wetenschappen

2021 | gratis

De Akademie brengt adviezen en verkenningen uit op tal van terreinen. Die worden opgesteld door steeds wisselende commissies van deskundigen binnen en buiten de KNAW.