Agenda Erkennen & Waarderen 2022 ‐ 2025

KNAW Instituten

Commissie Erkennen & Waarderen van de KNAW

2022 | 22 pagina's | gratis

De Nederlandse academische wereld maakt werk van het programma Erkennen en waarderen, een andere, bredere manier om wetenschappelijke medewerkers te erkennen voor het werk dat ze doen. Dat zal de komende jaren leiden tot veranderingen: in procedures om beurzen te krijgen, in de beoordeling van teamwerk, en in de manier van het waarderen van individuele kwaliteiten van medewerkers. Ook de KNAW heeft nu dit eigen, op de organisatie toegesneden plan. Om de plannen te verwezenlijken komt er een projectorganisatie die daar de komende twee jaar mee aan de slag gaat.