Archiveren van Digitaal Academisch Erfgoed. Een verslag als voorbeeld

DANS studies in digital archiving 2

Heiko Tjalsma (red.)

2006 | 72 pagina's | ISBN 90-6984-501-6 | gratis

In dit boek staat het archiveren achteraf van digitale bestanden centraal. Door DANS is daartoe een aanpak ontwikkeld die speciaal gericht is op onderzoeksgroepen en wetenschappelijke instituten.

Met behulp van deze methode kan DANS, samen met de betrokken instelling, een retroarchiveringsproject uitvoeren en zo vaak oudere digitale onderzoeksbestanden van wetenschappelijke waarde redden.

Dit boek geeft inzicht in de mogelijkheden van deze vorm van retroarchivering die DANS als dienst in de academische wereld aanbiedt onder de naam ADA: Academische Data Archivering.