Biologie: een vitaal belang

Strategische visie op de universitaire biologie in Nederland

Biologische Raad (BR)

2001 | 88 pagina's | ISBN 90-6984-320-X | gratis

In dit rapport adviseert de KNAW over een onderlinge taakverdeling binnen het biologisch onderzoek, zodat dit onderzoek in Nederland zich op topniveau kan blijven ontwikkelen. Het rapport doet concrete voorstellen voor een profilering van de zeven betrokken universiteiten op het gebied van biologisch onderzoek. Het is op initiatief van de Biologische Raad KNAW en het Decanenoverleg Biologie van de universiteiten gemaakt. Uitgangspunt van de opstellers van het rapport is dat de universitaire biologie-opleidingen zich in hun onderzoek moeten concentreren op een beperkt aantal onderzoeksprogramma's. In en rond de afzonderlijke universiteiten is er meestal al sprake van samenwerking met verwante disciplines en niet-universitaire instituten en deze moet verder worden versterkt. Het rapport definieert zeven grote onderzoeksthema's waarop de universitaire biologie zich moet richten. Een dergelijke profilering heeft ook consequenties voor het universitaire onderwijs in de biologie. Het rapport bevat voorstellen voor de opzet van bachelor- en masteropleidingen die door de zeven universiteiten die een opleiding biologie verzorgen samen moeten worden aangeboden.