Bodembeweging in Nederland

Raad voor Aarde en Klimaat (RAK) in samenwerking met de Nederlandse Commissie voor Geodesie

2007 | gratis

Advies van de Nederlandse Commissie voor Geodesie (NCG) en de Raad voor Aarde en Klimaat (RAK) van de KNAW om de diverse meetresultaten en bestaande kennis van de bodembeweging in Nederland te bundelen en op elkaar af te stemmen. Een dergelijke aanpak kan leiden tot nieuwe inzichten in de problematiek rond de bewegingen van de Nederlandse bodem. De beschikbare gegevens dienen bij een centraal punt te worden beheerd en gecoördineerd, zodat er een optimaal inzicht in de bodembeweging te verkrijgen is en toekomstige ontwikkelingen beter te voorspellen zijn.