Boven de klanken

Rede uitgesproken bij de aanvaarding van het ambt van bijzonder hoogleraar in de Experimentele Taalkunde, in het bijzonder de Fonetiek

Heuven, V. van

2003 | 32 pagina's | ISBN 90-6984-359-5 | gratis

De fonetiek van 's werelds bekendste foneticus, professor Higgins uit 'My fair lady' richtte zich vooral op de uitspraak van klinkers en medeklinkers, ofwel op de klank van een woord. In deze publicatie haakt de auteur in op het feit dat sinds Higgins de fonetiek zich verder heeft ontwikkeld en spitst zich toe op één onderdeel uit de fonetiek: de klemtoon. Aan de orde komen het Leidse onderzoek naar de klemtoon zoals dat in de laatste jaren verricht is, welke vragen er op dit moment gesteld worden en hoe deze vragen aangepakt worden. Deze uitgave bevat een cd met geluidsfragmenten.