Brief aan de Commissie toekomstbestendig hoger-onderwijsstelsel

Koninklijke Nederlands Akademie van Wetenschappen (KNAW)

2009 | gratis

De KNAW hecht groot belang aan een goed hoger onderwijs en heeft hierover in de afgelopen jaren regematig standpunten ingenomen. De vraag naar de toekomstbestendigheid van het Nederlandse hoger-onderwijsstelsel is vooral belangrijk tegen de achtergrond van de kenniscrisis: de jarenlange verwaarlozing van de kennisbasis in alle lagen van onderwijs, onderzoek en innovatie. Toekomstbestendig hoger onderwijs vraagt om nieuwe investeringen.

De KNAW benadrukt in deze brief twee punten die van groot belang zijn: brede opleidingen en ruimte voor talent.