Brief aan de rectores magnifici over de uitwerking van de breedtestrategie, in het bijzonder ten aanzien van de geesteswetenschappen en de sociale wetenschappen

Sociaal-Wetenschappelijke Raad (SWR), Commissie Geesteswetenschappen (CGW)

1998 | gratis